NRO4001

Sköldpaddans Stad

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Sköldpaddans Stad

Färg ROBINIA TURKOS

Exempelpris

283 230 SEK

Laddar Designer
Sköldpaddans Stad är en spännande värld för små barn. Lekenheten har många lekaktiviteter att upptäcka som bidrar till barns utveckling. Sköldpaddans Stad har många manipulativa tematiska lekpaneler som tränar finmotorik och muskler. De manipulativa detaljerna har dessutom av KOMPAN Play Institute konstaterats upprätthålla lek och rollek, som främjar språk och kommunikationsfärdigheter. Strukturen är även perfekt anpassad till små barns storlek. Bron är en aktivitet där barnen kan balansera, studsa och krypa. Detta tränar rumsuppfattning – viktigt för senare matematisk förståelse. Den fina rutschbanan skapar tillsammans med plattformen en loop av lek, med plats för assistans. Sköldpaddans Stad har en transparent design som främjar kommunikation och samarbete med vänner, på både insida och utsida av strukturen. Den här detaljrika och spännande lekenheten uppmuntrar både samarbete och rollek.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Fönster med gardiner

Fysisk

Taktil stimulering stöder sensoriska färdigheter när barnen utforskar materialens egenskaper.

Socioemotionell

social interaktion mellan insidan och utsidan tränar samarbetsförmåga och turtagning.

Kognitiv

förståelse för objektpermanens vid lek som exempelvis tittut. Främjar rollek och språkkunskaper.

Kreativ

lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på gardinerna.

Tunnel

Fysisk

barnen kryper genom tunneln och utvecklar motoriska färdigheter som koordination och proprioception.

Socioemotionell

turtagning vid passering av varandra.

Balansbom

Fysisk

tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

Socioemotionell

förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.

Kugghjul

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om övas.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.

Krypa-genom hål

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

samarbete och turas om.

Växelpanel

Socioemotionell

samarbete, turas om, dela upplevelsen.

Kognitiv

föreslår ett tema och stödjer rollek, vilket stimulerar språkkunskaper. När funktioner förklaras tränas kommunikation.

Kreativ

ändra växelspakens position, lämna avtryck.

1+ År26 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

671 cm

Bredd

529 cm

Höjd

281 cm

Specifikationer

Sköldpaddans Stad är en spännande värld för små barn. Lekenheten har många lekaktiviteter att upptäcka som bidrar till barns utveckling. Sköldpaddans Stad har många manipulativa tematiska lekpaneler som tränar finmotorik och muskler. De manipulativa detaljerna har dessutom av KOMPAN Play Institute konstaterats upprätthålla lek och rollek, som främjar språk och kommunikationsfärdigheter. Strukturen är även perfekt anpassad till små barns storlek. Bron är en aktivitet där barnen kan balansera, studsa och krypa. Detta tränar rumsuppfattning – viktigt för senare matematisk förståelse. Den fina rutschbanan skapar tillsammans med plattformen en loop av lek, med plats för assistans. Sköldpaddans Stad har en transparent design som främjar kommunikation och samarbete med vänner, på både insida och utsida av strukturen. Den här detaljrika och spännande lekenheten uppmuntrar både samarbete och rollek.

Denna produkt, Sköldpaddans Stad (NRO4001), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_preassembled

Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.

NRO_Paint

Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

NRO_Footing options

Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

NRO_Wood treament

Robiniaprodukter finns i tre olika alternativ: obehandlat Robiniaträ eller brunmålat med ett pigment som upprätthåller träfärg samt en version där utvalda delar är färgade.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO4001-1021

566.76

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.32

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

4.98%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena