NRO1025

Megatorn - Tillgänglighetsanpassad

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Megatorn - Tillgänglighetsanpassad

Färg ROBINIA TURKOS

Exempelpris

257 700 SEK

Laddar Designer
Mega deck har ett roligt urval lekutmaningar och mötesplatser som lockar barn till lek gång på gång. Den tillgängliga trapan leder till en lägre rutschbana att ta sig ner till marken på. Detta är till förmån för barn som använder hjälpmedel eller har assistenter. Lekbordet möjliggör aktiviteter på marknivå och är samtidigt en plats att umgås. Det finns flera sätt att klättra genom tornet: via trappan, klätterväggen med fönsteröppningar eller klätternätet. Klättring tränar större muskelgrupper och kors-koordinering. Detta stimulerar i sin tur den intermodala uppfattningen som krävs för läs- och skrivkunnighet. För alla modiga är ledstängerna ett spännande och snabbt alternativ ner till marken. Både ledstängerna och rutschen tränar rumslig medvetenhet, vilket är viktigt för att kunna navigera kroppen säkert runt om i den stora världen.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Klättervägg

Fysisk

tränar kors-koordination, ben-, arm- och handmuskler. Att klättra genom hålet ökar kroppsuppfattningen.

Socioemotionell

barn blir modiga när de klättrar högt. Påverkar självsäkerheten positivt.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Ledstänger

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

Sidobord

Socioemotionell

en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.

Tillgänglig trappa

Fysisk

att klättra upp för den tillgängliga trappan är för alla, utvecklar kors-koordination, arm- och benmuskler. Yngre barn lär sig att växelvis flytta fötterna.

Socioemotionell

utrymme för aktiv paus och vuxna assistenter. Ett inkluderande rum.

4+ År16 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

587 cm

Bredd

498 cm

Höjd

417 cm

Specifikationer

Mega deck har ett roligt urval lekutmaningar och mötesplatser som lockar barn till lek gång på gång. Den tillgängliga trapan leder till en lägre rutschbana att ta sig ner till marken på. Detta är till förmån för barn som använder hjälpmedel eller har assistenter. Lekbordet möjliggör aktiviteter på marknivå och är samtidigt en plats att umgås. Det finns flera sätt att klättra genom tornet: via trappan, klätterväggen med fönsteröppningar eller klätternätet. Klättring tränar större muskelgrupper och kors-koordinering. Detta stimulerar i sin tur den intermodala uppfattningen som krävs för läs- och skrivkunnighet. För alla modiga är ledstängerna ett spännande och snabbt alternativ ner till marken. Både ledstängerna och rutschen tränar rumslig medvetenhet, vilket är viktigt för att kunna navigera kroppen säkert runt om i den stora världen.

Denna produkt, Megatorn - Tillgänglighetsanpassad (NRO1025), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_Paint 02

Färgen som används för färgade komponenter är miljövänligt vattenbaserad med en utmärkt UV-resistens. Färgen överensstämmer med EN 71 Del 3.

NRO_preassembled

Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.

BASIC_PE slide

Gjutna PE-rutschaknor tillverkade av 33% post-consumer återvunnet material i olika färger i ett stycke med en väggtjocklek på minst 5 mm. PE är testat för UV-stabilitet och har utmärkt slaghållfasthet och kan användas inom ett stort temperaturspann.

NRO_Hardware

Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål, för att säkerställa hållbara anslutningar med hög korrosionsbeständighet.

NRO_Collor concept

Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO1025-1021

535.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.38

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

4.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena