NRO1005

Torn med Brandmansstång

Tornet med Brandmansstång lockar barn till att klättra upp och glida ner, om och om igen. Att leka här tränar både kondition och muskler. När barnen klättrar uppför det lutande nätet tränas proprioception: medvetenhet om den egna kroppens position och rörelser. Den stabila klätterbommen är också en utmanande väg upp i tornet. Från plattformen har barnen sedan en fin utsikt över sin omgivning. Brandmansstången är en aktivitet för den riktigt modiga, som samtidigt tränar muskler, rumsuppfattning och bentäthet. Bentäthet byggs framför allt upp i tidig barndom genom att t.ex. hoppa och springa. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.