NAT528

Bergsbestigaren

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Bergsbestigaren

Färg METALLGRÅ

Exempelpris

40 700 SEK

Laddar Designer
Bergsbestigaren är en spännande lekstruktur för barn i skolåldern. När barnen klättrar och rör sig i den varierade strukturen stimuleras sinne för balans och kors-koordination – viktiga egenskaper för att självsäkert kunna röra sig runt i sin omgivning. Jakobs Stege är en klurig klätterutmaning som kräver proprioception, dvs. förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position. Bergsbestigaren är en rolig, utmanande mötesplats för aktiv och social lek tillsammans med vänner.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Jakobs stege

Fysisk

kors-koordination och rumsuppfattning. Att hänga i armarna stärker muskler i överkroppen – speciellt viktigt p.g.a. barns allt mer stillasittande livsstil.

Socioemotionell

turas om och samarbeta

Kognitiv

logiskt tänkande när barnen går från steg 2 till 3, växla fötter.

Klätternät

Fysisk

barnen utvecklar koordination och muskelstyrka. Nätets asymmetri utmanar barnen när de klättrar och kryper igenom.

Socioemotionell

de stora maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans.

Klättring i halvcirkel

Fysisk

utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar upp eller ner.

Klätterstång

Fysisk

utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar upp eller ner.

Socioemotionell

tränar förmåga att turas om och självkontroll - viktiga livsfärdigheter.

4+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

346 cm

Bredd

275 cm

Höjd

242 cm

Specifikationer

Bergsbestigaren är en spännande lekstruktur för barn i skolåldern. När barnen klättrar och rör sig i den varierade strukturen stimuleras sinne för balans och kors-koordination – viktiga egenskaper för att självsäkert kunna röra sig runt i sin omgivning. Jakobs Stege är en klurig klätterutmaning som kräver proprioception, dvs. förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position. Bergsbestigaren är en rolig, utmanande mötesplats för aktiv och social lek tillsammans med vänner.

Denna produkt, Bergsbestigaren (NAT528), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NAT Pine Wood

Stolpar och brädor tillverkas av FSC®-certifierad (FSC® C004450) tall från europeiska skogar. Träet är tryckimpregnerat (klass AB) med Tanalith E3475 enligt EN335.

PCX_HDG Steel surfaces

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

NAT rope with alu connectors

Repnäten är tillverkade av flätade 16 mm PES-rep. PES är otroligt stark och hållbar mot slitage och UV-strålning. Repöglorna är sammansatt med aluminiumkontakter.

NAT post caps

Stolplocken är tillverkade av högkvalitativ formstöpt nylon (PA6). PA6 är otroligt hållbar såväl som UV-beständig. Stolplocken skyddar vertikala stolpar och säkerställer en lång livslängd.

NAT rond pur steps

De runda klätterstegen är gjorda av PUR-material som är mjukt och hållbart.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NAT528-0912

309.5

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.34

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

38.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena