NAT527

Niagara

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Niagara

Färg FURU

Exempelpris

140 340 SEK

Laddar Designer
Niagara lockar barn i skolåldern med spännande klätterutmaningar. Variationen av klätteraktiviteter med nät, stänger, stegar och lutande golv får barnen att komma tillbaka om och om igen. Det finns flera sätt att ta sig upp och ner i strukturen, som stimulerar barnens balans, kors-koordination och proprioception. De motoriska färdigheter som stärks när barnen navigerar genom Niagara är viktiga för att självsäkert kunna röra sig runt i den stora världen. Genom att åka ner i full fart på ledstängerna tränas sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för alla fysiska förmågor. Plattformen och nätet är bra ställen för pausa och planera klättringen tillsammans med vänner. Här finns utmärkta möjligheter för en större grupp barn att leka samtidigt.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Armgång stege

Fysisk

utvecklar barnens överkropps- och armmuskler, koordination och rumsuppfattning. Detta är viktigt för barn med stillasittande livsstil och ryggsmärtor.

Socioemotionell

vila och umgås på stegen, tränar samarbete.

Brandmansstång

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

Klätterstång

Fysisk

utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar upp eller ner.

Socioemotionell

tränar förmåga att turas om och självkontroll - viktiga livsfärdigheter.

Lutande plattform

Fysisk

tränar sinne för balans och rum.

Socioemotionell

tränar viktiga livsfärdigheter som mod, självförtroende, förmåga att visa hänsyn och att turas om.

Klätternät

Fysisk

barnen utvecklar koordination och muskelstyrka. Nätets asymmetri utmanar barnen när de klättrar och kryper igenom.

Socioemotionell

de stora maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans.

Ledstänger

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

6+ År13 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

452 cm

Bredd

644 cm

Höjd

312 cm

Specifikationer

Niagara lockar barn i skolåldern med spännande klätterutmaningar. Variationen av klätteraktiviteter med nät, stänger, stegar och lutande golv får barnen att komma tillbaka om och om igen. Det finns flera sätt att ta sig upp och ner i strukturen, som stimulerar barnens balans, kors-koordination och proprioception. De motoriska färdigheter som stärks när barnen navigerar genom Niagara är viktiga för att självsäkert kunna röra sig runt i den stora världen. Genom att åka ner i full fart på ledstängerna tränas sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för alla fysiska förmågor. Plattformen och nätet är bra ställen för pausa och planera klättringen tillsammans med vänner. Här finns utmärkta möjligheter för en större grupp barn att leka samtidigt.

Denna produkt, Niagara (NAT527), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NAT Pine Wood

Stolpar och brädor tillverkas av FSC®-certifierad (FSC® C004450) tall från europeiska skogar. Träet är tryckimpregnerat (klass AB) med Tanalith E3475 enligt EN335.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

PCX_HDG Steel surfaces

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

NAT rope with alu connectors

Corocord-rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvajerförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd. PES har hög hållfasthet med utmärkt motståndskraft mot nötning och UV-strålning. Repöglorna är sammanfogade med aluminiumkopplingar.

NAT post caps

Stolplocken är tillverkade av högkvalitativ formstöpt nylon (PA6). PA6 är otroligt hållbar såväl som UV-beständig. Stolplocken skyddar vertikala stolpar och säkerställer en lång livslängd.

PCX_SS activities

Lekelement av rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt material. Stålet är glasblästrat efter tillverkning för att säkerställa en jämn glidyta.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NAT527-0912

862.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.22

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

38.6%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena