NAT506

Trädslott

Testa vår AR-app

Trädslott

Färg FURU

Exempelpris

82 120 SEK

Trädslottet har ett rymligt utkikstorn, en röd rutschbana och utmanande rörlig bro som inspirerar yngre barn till lek. När barnen balanserar på bron, tittar genom kikaren och rutschar ner för rutschbanan skapas en loop av lek som tränar motoriska färdigheter och muskler. T.ex. stärks balans, rumsuppfattning och kors-koordination när barnen kryper uppför trappan, över den rörliga bron och sedan upp på plattformen. Egenskaperna stimulerar i sin tur barnens kroppsuppfattning och bygger självförtroende. Genom att rutscha från Trädslottet tränar små barn även hållning och balans. Plattformens fönster och kikare är sociala aktiviteter där små barn kan leka tillsammans.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Kikare

Kognitiv

kikarna bildar ett konkret tema och uppmanar dramatisk lek. Dramatisk lek tränar framgångsrikt språk- och kommunikationsfärdigheter.

Kreativ

kikarna kan siktas i alla riktningar. Att titta genom de ger nya perspektiv på världen runt omkring.

Trappa

Fysisk

kors-koordination används, stödjer samarbete mellan höger och vänster hjärnhalva- viktigt för t.ex. läsning. För yngre barn tränar rumsuppfattning när de går på trappstegen.

Vandringsbro

Fysisk

den rörliga bron tränar balans, koordination och rumsuppfattning när barnen korsar bron genom att springa eller hoppa.

Socioemotionell

turordning och social interaktion på och runt bron.

Lutande plattform

Fysisk

tränar sinne för balans och rum.

Socioemotionell

tränar viktiga livsfärdigheter som mod, självförtroende, förmåga att visa hänsyn och att turas om.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

1+ År9 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

161 cm

Bredd

371 cm

Höjd

218 cm

Specifikationer

Trädslottet har ett rymligt utkikstorn, en röd rutschbana och utmanande rörlig bro som inspirerar yngre barn till lek. När barnen balanserar på bron, tittar genom kikaren och rutschar ner för rutschbanan skapas en loop av lek som tränar motoriska färdigheter och muskler. T.ex. stärks balans, rumsuppfattning och kors-koordination när barnen kryper uppför trappan, över den rörliga bron och sedan upp på plattformen. Egenskaperna stimulerar i sin tur barnens kroppsuppfattning och bygger självförtroende. Genom att rutscha från Trädslottet tränar små barn även hållning och balans. Plattformens fönster och kikare är sociala aktiviteter där små barn kan leka tillsammans.

Denna produkt, Trädslott (NAT506), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NAT Pine Wood

Stolpar och brädor tillverkas av FSC®-certifierad (FSC® C004450) tall från europeiska skogar. Träet är tryckimpregnerat (klass AB) med Tanalith E3475 enligt EN335.

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

MSC_EcoCore slide bed

Rutschen i rostfritt stål (t=2mm) har sidor av EcoCore™.

MSC_PUR binoculars

Kikaren är gjord av PUR. Alla komponenter behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Materialet är UV-stabiliserat.

NAT suspension bridge chains

Stödkedjorna på hängbron är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa en lång hållbarhet.

PCX_HDG Steel surfaces

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NAT506-0612

234.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.14

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

35.8%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter