MSV604

Växthus & Blomsterhandel

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Växthus & Blomsterhandel

Färg GUL

Exempelpris

35 590 SEK

Laddar Designer
Wow! Växthus & Blomsterhandel har aktiviteter som lockar barn till lek, om och om igen. Att leka här bidrar till barnens fysiska, social-emotionella, kognitiva och kreativa utveckling. Små barn uppmuntras till att bygga och skicka olika föremål eller material genom de blå rören. Sidoborden med flyttbara krukor är också roliga att fylla och tömma. Enheten passar även fint till lekar som t.ex. kurragömma eftersom den har flera ”tittut”-hål och öppningar. En Lekbok med kurser i stödjande lekar som utformats av KOMPANs Play Institute kan också beställas.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tratt

Socioemotionell

samarbete och turas om när barnen häller vatten eller material i tratten.

Kognitiv

att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

Snöre med knoppar

Socioemotionell

turtagning och samarbete stöds när de drar snöret från sida till sida med vänner eller vårdgivare.

Kognitiv

en förståelse för objektets beständighet stöds när knoppen försvinner och dyker upp igen när man drar i den.

Kreativ

att lämna knoppen i olika positioner kan stödja symboliskt och kreativt tänkande.

Fönsterbubbla

Socioemotionell

social interaktion mellan ut- och insida.

Kognitiv

förvränger ljudet av rösten och utvecklar logiskt tänkande.

Ringklocka

Kognitiv

att ringa i ringklockan skapar förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att skapa ljud och rytmer med ringklockan.

Kruka

Kognitiv

krukan kan förflyttas, vilket stimulerar förståelse för orsak och verkan. Att fylla och tömma krukan stimulerar logiskt tänkande och kunskap om koncept som full och tom.

Kreativ

att placera krukan på andra ställen i lekområdet på kreativa sätt kan stödja symbolik och kreativt tänkande.

Sandskopor

Fysisk

koordination mellan hand-öga, barnen drar och puttar på.

Socioemotionell

tvåsidigheten uppmuntrar samarbete och möjliggör parallellek.

Kognitiv

logiskt tänkande: när barnen förflyttar skoporna eller material skapas förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

byte av skopor, lämna skoporna i nya positioner.

Genomskinliga rör

Socioemotionell

rörparen bjuder in till samarbete och parallellek.

Kognitiv

bygglek och förståelse för objekts permanens när saker förflyttas genom de transparenta rören.

6m+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

146 cm

Bredd

120 cm

Höjd

121 cm

Specifikationer

Wow! Växthus & Blomsterhandel har aktiviteter som lockar barn till lek, om och om igen. Att leka här bidrar till barnens fysiska, social-emotionella, kognitiva och kreativa utveckling. Små barn uppmuntras till att bygga och skicka olika föremål eller material genom de blå rören. Sidoborden med flyttbara krukor är också roliga att fylla och tömma. Enheten passar även fint till lekar som t.ex. kurragömma eftersom den har flera ”tittut”-hål och öppningar. En Lekbok med kurser i stödjande lekar som utformats av KOMPANs Play Institute kan också beställas.

Denna produkt, Växthus & Blomsterhandel (MSV604), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General_PE Sand pipe

Sandröret är tillverkad av 33% post-consumer återvunnet material i olika färger i ett stycke med en väggtjocklek på minst 5 mm. Material i enlighet med den europeiska standarden EN 71-3 och testat för UV-stabilitet.

MSC_PA Nylong post

Stolparna är gjorda av formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har lågt slitage och hög slagfasthet.

General_PC transparant bubble

På sidan av väggen finns en transparent bubbla tillverkad av UV-stabiliserad PC.

MSV_PPMA tubes

Genomskinliga rör är gjorda av PPMA. PPMA har enastående hållbarhet och motståndskraft mot UV-strålning.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSV60400-0201

64.1

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.31

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

85.1%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena