MSV602

Service & Verkstad

Testa vår AR-app

Service & Verkstad

Färg LJUSBLÅ

Exempelpris

41 830 SEK

Bil Verkstan håller en evig attraktion och förundran hos småbarn. På Underhålls och Service sidan finns det en mätare för att se om bilens hjul är i bra skick, en klocka för att tillkalla service personal, ett hål at lämna bilnycklarna i, om man nu skal lämna in bilen och inte bara tanka. På verkstads sidan finns det en ratt för att testa bilen och bilens växlar. En Lek Bok med kurser i stödjande lekar som utformats av KOMPANs Lek Institut kan också beställas.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Snöre med knoppar

Socioemotionell

turtagning och samarbete stöds när de drar snöret från sida till sida med vänner eller vårdgivare.

Kognitiv

en förståelse för objektets beständighet stöds när knoppen försvinner och dyker upp igen när man drar i den.

Kreativ

att lämna knoppen i olika positioner kan stödja symboliskt och kreativt tänkande.

Mikrofon

Kognitiv

inspirerar rollek, vilket stimulerar språkutveckling. Förståelse för orsak och verkan när barnen upptäcker att mikrofonen kan förflyttas till olika position.

Kreativ

att positionera mikforonen kan stödja symboliskt tänkande.

Tratt

Socioemotionell

samarbete och turas om när barnen häller vatten eller material i tratten.

Kognitiv

att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

Kruka

Kognitiv

krukan kan förflyttas, vilket stimulerar förståelse för orsak och verkan. Att fylla och tömma krukan stimulerar logiskt tänkande och kunskap om koncept som full och tom.

Kreativ

att placera krukan på andra ställen i lekområdet på kreativa sätt kan stödja symbolik och kreativt tänkande.

Kugghjul

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om övas.

Kognitiv

logiskt tänkande och förståelse för orsak och verkan när barnen snurrar det vertikala hjulet för att få det horisontella hjulet att röra sig.

Ringklocka

Kognitiv

att ringa i ringklockan skapar förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att skapa ljud och rytmer med ringklockan.

0

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när små barn snurrar den.

Klaff-dörr

Fysisk

taktil stimulans genom att luta kroppen genom gummidörrar.

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Bränslehandtag

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om när barnen ger varandras fordon bränsle.

Kognitiv

rollek stimulerar språkutveckling.

6m+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

147 cm

Bredd

120 cm

Höjd

121 cm

Specifikationer

Bil Verkstan håller en evig attraktion och förundran hos småbarn. På Underhålls och Service sidan finns det en mätare för att se om bilens hjul är i bra skick, en klocka för att tillkalla service personal, ett hål at lämna bilnycklarna i, om man nu skal lämna in bilen och inte bara tanka. På verkstads sidan finns det en ratt för att testa bilen och bilens växlar. En Lek Bok med kurser i stödjande lekar som utformats av KOMPANs Lek Institut kan också beställas.

Denna produkt, Service & Verkstad (MSV602), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

COR_membranes

Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyraskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.

General_PE Sand pipe

Sandröret är tillverkat av rotationsgjuten PE. PE har hög slaghållfasthet över ett brett temperaturintervall som garanterar hållbarhet.

MSC_PA Nylong post

Stolparna är gjorda av formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har lågt slitage och hög slagfasthet.

MSV_PC micriphone

Mikrofonen är tillverkad av PC och monterad på en flexibel axel av POM-material.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSV60200-0201

55.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.13

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

85.7%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter