MSC6424

Butik & Grävskopa

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Butik & Grävskopa

Färg GUL

Exempelpris

233 150 SEK

Laddar Designer
WOW! Både butiks- och byggtemat tilltalar barnens behov av dramatiska lekberättelser. Butiksdisken och klockan på bottenvåningen gör denna lekplats till en absolut vinnare hos alla barn. Timmar och åter timmar av lek för alla, tack vare det tvåsidiga temat, taktila element och den breda, tillgängliga trappan. Den rika variationen av detaljer inkluderar lekskopor, sfärer, klockor etc. som alla inspirerar till en mängd olika lekberättelser och tränar finmotoriken. De främjar också logiskt tänkande och språkutveckling, när barnen utforskar och tar reda på hur de kan använda dem och delar sina upptäckter med vänner. Att de är dubbelsidiga inspirerar till utforskande och ger stor lekkapacitet: du kan leka från utsidan också! Det stora utbudet av klättringsmöjligheter och rutschkanan tränar motoriska färdigheter som korskoordination och balans, vilket är viktigt för kroppsrörelser och självförtroende.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Tillgänglig trappa

Fysisk

att klättra upp för den tillgängliga trappan är för alla, utvecklar kors-koordination, arm- och benmuskler. Yngre barn lär sig att växelvis flytta fötterna.

Socioemotionell

utrymme för aktiv paus och vuxna assistenter. Ett inkluderande rum.

Panel med lekkulor

Socioemotionell

kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Vriden klättervägg

Fysisk

barn utvecklar kors-koordination, proprioception, ben-, arm- och handstyrka. Att klättra på den böjda ytan är en extra utmaning för musklerna.

Krypa-genom hål

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

samarbete och turas om.

Kognitiv

genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt kroppsuppfattning

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Håla

Fysisk

att krypa genom öppningarna tränar rumsuppfattning.

Socioemotionell

utrymmet uppmuntrar social lek mellan två eller tre barn.

2+ År22 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

524 cm

Bredd

339 cm

Höjd

289 cm

Specifikationer

WOW! Både butiks- och byggtemat tilltalar barnens behov av dramatiska lekberättelser. Butiksdisken och klockan på bottenvåningen gör denna lekplats till en absolut vinnare hos alla barn. Timmar och åter timmar av lek för alla, tack vare det tvåsidiga temat, taktila element och den breda, tillgängliga trappan. Den rika variationen av detaljer inkluderar lekskopor, sfärer, klockor etc. som alla inspirerar till en mängd olika lekberättelser och tränar finmotoriken. De främjar också logiskt tänkande och språkutveckling, när barnen utforskar och tar reda på hur de kan använda dem och delar sina upptäckter med vänner. Att de är dubbelsidiga inspirerar till utforskande och ger stor lekkapacitet: du kan leka från utsidan också! Det stora utbudet av klättringsmöjligheter och rutschkanan tränar motoriska färdigheter som korskoordination och balans, vilket är viktigt för kroppsrörelser och självförtroende.

Denna produkt, Butik & Grävskopa (MSC6424), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

MSC_HPL floors

Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.

MSC_Ekogrip curved climbing wall

Den välvda klätterväggen är tillverkad av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tjock PE-bas med 3 mm toppskikt av mjukt gummi med en halkfri effekt.

MSC_PE Slide

Gjutna PE-rutschkanor tillverkade av 33% post-consumer återvunnet material i olika färger i ett stycke med en väggtjocklek på minst 5 mm. PE är testat för UV-stabilitet och har utmärkt slaghållfasthet och kan användas inom ett stort temperaturspann.

General PP rope with PUR

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PP-repsträngar med inre stålkabelförstärkning. Horisontella rep är PUR-belagda för att uppnå en utmärkt slitstyrka.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSC642400-3717P

1317.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.25

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

52%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena