MSC541803

Sandlåda dubbel med fasad

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Sandlåda dubbel med fasad

Färg LJUSBLÅ

Exempelpris

50 860 SEK

Laddar Designer
Wow! Denna fantastiska dubbla sandlåda inspirerar barn att leka både länge och sida vid sida med andra. Sand och vattenlek är seriös lek för yngre barn, som drar stor nytta av att experimentera med naturliga material med sina fingrar, händer och armar. Leken stärker den motoriska planeringsförmågan och finmotoriken. Sandlådan har mycket utrymme för småbarn att leka och de styrbara föremålen och fönsterplatsen ökar hela lekupplevelsen. Förutom en lockande struktur erbjuder sandlådan yngre barn att stanna, leka och utvecklas.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Bord med sil

Socioemotionell

barn kan samlas och förvara material, samarbeta och pausa tillsammans.

Kreativ

sand kan förflyttas genom silen, skapar förståelse för orsak och verkan och objekts permanens.

Tratt

Socioemotionell

samarbete och turas om när barnen häller vatten eller material i tratten.

Kognitiv

att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

Sandskopor

Kognitiv

logiskt tänkande: förståelse för orsak och verkan vid körning av koppar i spåren.

Kreativ

lämna ett märke och placera koppen på olika positioner. Skapa ljud när koppen körs genom spåret.

Bänk

Socioemotionell

samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.

Sandlåda

Kognitiv

sandlek tränar sinne för känsel och hjälper barn att förstå olika materials karaktär och deras användningsområden. Sand kan silas när den är torr och formas när den är blöt.

6m+ År16 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

180 cm

Bredd

248 cm

Höjd

131 cm

Specifikationer

Wow! Denna fantastiska dubbla sandlåda inspirerar barn att leka både länge och sida vid sida med andra. Sand och vattenlek är seriös lek för yngre barn, som drar stor nytta av att experimentera med naturliga material med sina fingrar, händer och armar. Leken stärker den motoriska planeringsförmågan och finmotoriken. Sandlådan har mycket utrymme för småbarn att leka och de styrbara föremålen och fönsterplatsen ökar hela lekupplevelsen. Förutom en lockande struktur erbjuder sandlådan yngre barn att stanna, leka och utvecklas.

Denna produkt, Sandlåda dubbel med fasad (MSC541803), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

MSC_PA Nylong play activities funnel

Lekaktiviteter, som tratten, är gjorda av formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har bra slitstyrka och slaghållfasthet och är UV-stabiliserad.

General_PE Sand pipe

Sandröret är tillverkad av 33% post-consumer återvunnet material i olika färger i ett stycke med en väggtjocklek på minst 5 mm. Material i enlighet med den europeiska standarden EN 71-3 och testat för UV-stabilitet.

General_PP Play Spheres

Spelsfärerna är tillverkade av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.

MSC_SS sand strainer

Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSC541803-3417P

186.07

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.5

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

78.58%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena