MSC541801

Sandlåda med fasad

Testa vår AR-app

Sandlåda med fasad

Färg LIGHT BLUE

Denna fantastiska sandlåda inspirerar barn att leka både länge och sida vid sida med andra. Sand och vattenlek är seriös lek för yngre barn, som drar stor nytta av att experimentera med naturliga material med sina fingrar, händer och armar. Leken stärker den motoriska planeringsförmågan och finmotoriken. Sandlådan erbjuder mycket utrymme för småbarn att leka och de styrbara föremålen och fönsterplatsen ökar hela lekupplevelsen. Förutom en lockande struktur uppmuntrar sandlådan yngre barn att stanna, leka och utvecklas.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

MSC_PA Nylong play activities funnel

Lekaktiviteter, som tratten, är gjorda av formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har bra slitstyrka och slaghållfasthet och är UV-stabiliserad.

General_PE Sand pipe

Sandröret är tillverkat av rotationsgjuten PE. PE har hög slaghållfasthet över ett brett temperaturintervall som garanterar hållbarhet.

MSC_SS sand strainer

Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

6m+ År10 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

180 cm

Bredd

139 cm

Höjd

131 cm

Specifikationer

Denna fantastiska sandlåda inspirerar barn att leka både länge och sida vid sida med andra. Sand och vattenlek är seriös lek för yngre barn, som drar stor nytta av att experimentera med naturliga material med sina fingrar, händer och armar. Leken stärker den motoriska planeringsförmågan och finmotoriken. Sandlådan erbjuder mycket utrymme för småbarn att leka och de styrbara föremålen och fönsterplatsen ökar hela lekupplevelsen. Förutom en lockande struktur uppmuntrar sandlådan yngre barn att stanna, leka och utvecklas.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSC541801-3417P

156

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.87

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

66.9%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena