MSC5416

Giraffen / Lilla skogen

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Giraffen / Lilla skogen

Färg GUL

Exempelpris

45 540 SEK

Laddar Designer
Giraffen är savannens mest vänliga djur. Den lockar barnen direkt med sina vackra färger, runda former och sina många lekelement. Den öppna och breda designen gör det även möjligt för vuxna att stötta barnen och vara med i leken. Klätternätet främjar barns korskoordinering. Den hemliga grottan under den gröna plattformen har flera olika öppningar som utmanar småbarnen i om de kan ta sig igenom öppningen och vilken form öppningen har. Dessutom finns det en mängd taktila leklelement som kan hålla dem upptagna under lång tid.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Svans

Socioemotionell

samarbete och turas om att dra i svansen.

Kognitiv

förståelse för objekts permanens: saker kan försvinna utan att vara borta för alltid.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera svansen i olika position.

Flärpar

Kognitiv

koordination mellan hand och öga, utforska att vissa flikar har hål bakom sig, medan andra inte har det. Detta främjar känslan av förundran.

Bred plattform

Fysisk

kors-koordination och rumsuppfattning när barnen klättrar över och under. Leken tränar förmåga att navigera i sin omgivning.

Socioemotionell

plats att mötas, vila och umgås.

Kognitiv

mörkgrön horisontell panel och sandfärgade vertikala paneler skapar förståelse för rum.

Panel med lekkulor, tandade spår

Socioemotionell

kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Håla

Fysisk

att krypa genom öppningarna tränar rumsuppfattning.

Socioemotionell

utrymmet uppmuntrar social lek mellan två eller tre barn.

Kognitiv

de olikformade hålen (triangel, cirkel, fyrkant, fyrkant med gardiner) inspirerar utforskande lek, vilket skapar förståelse för form, rum och mått.

Krypa-genom hål med gardiner

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

att leka med vänner på andra sidan övar samarbete och förmåga att turas om.

Kognitiv

förståelse för objekts permanens: föremål kan försvinna utan att vara borta för alltid – en spännande insikt.

Klätternät

Fysisk

koordination mellan hand & öga, kors-koordination och proprioception tränas – fundamentala för att naviger kroppen runt i sin omgivning.

Man och öga

Fysisk

taktil stimulans stödjer sensoriska färdigheter, kännedom om materials karaktär (hårdhet, vikt).

Socioemotionell

öga och man väcker känslor av empati, uppmuntrar barnen att stryka manen och se giraffen i ögonen.

Titthål

Socioemotionell

parallellek, titta genom hålen från båda sidor.

Kognitiv

förståelse för objekts permanens.

6m+ År11 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

181 cm

Bredd

115 cm

Höjd

136 cm

Specifikationer

Giraffen är savannens mest vänliga djur. Den lockar barnen direkt med sina vackra färger, runda former och sina många lekelement. Den öppna och breda designen gör det även möjligt för vuxna att stötta barnen och vara med i leken. Klätternätet främjar barns korskoordinering. Den hemliga grottan under den gröna plattformen har flera olika öppningar som utmanar småbarnen i om de kan ta sig igenom öppningen och vilken form öppningen har. Dessutom finns det en mängd taktila leklelement som kan hålla dem upptagna under lång tid.

Denna produkt, Giraffen / Lilla skogen (MSC5416), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General PP rope

Klätternäten är tillverkade av UV-stabiliserat PA-rep med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlas för att få maximalt fäste mellan stål och rep som ger utmärkt motstånd mot slitage. Alla repfästen är tillverkade av 100% återvinningsbar plast material.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

MSC_Play activities sphere

Lekaktiviteter som leksfären är gjorda av formsprutade högkvalitativt, UV-stabaliserat nylon (PA6). Nylon har bra slitstyrka och slagstyrka.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSC541600-3417P

140.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.56

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

78.8%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena