MSC5408

Verkstaden

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Verkstaden

Färg LJUSBLÅ

Exempelpris

21 650 SEK

Laddar Designer
Verkstaden är en stimulerande skärm, som erbjuder utrymme för en mängd aktiviteter, bl.a. på grund av dess två diskar för sandlek eller för barnens egna lekattiraljer. Rörliga element finns för att ytterligare öka lekvärdet.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tratt

Socioemotionell

samarbete och turas om när barnen häller vatten eller material i tratten.

Kognitiv

att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

Tematiskt element

Kognitiv

skapar ett välkänt tema som uppmuntrar rollek. Rollek tränar språkkunskaper.

Panel med lekkulor

Socioemotionell

kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Krypa-genom hål med gardiner

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

att leka med vänner på andra sidan övar samarbete och förmåga att turas om.

Kognitiv

förståelse för objekts permanens: föremål kan försvinna utan att vara borta för alltid – en spännande insikt.

Kugghjul

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om övas.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.

Bänk

Socioemotionell

en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.

6m+ År4 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

175 cm

Bredd

82 cm

Höjd

124 cm

Specifikationer

Verkstaden är en stimulerande skärm, som erbjuder utrymme för en mängd aktiviteter, bl.a. på grund av dess två diskar för sandlek eller för barnens egna lekattiraljer. Rörliga element finns för att ytterligare öka lekvärdet.

Denna produkt, Verkstaden (MSC5408), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

MSC_PP bands

Remmarna är gjorda av mjuka och böjbara vävda band. Basmaterial är polypropylen som har god slitstyrka och slaghållfasthet.

General_PP sand pipe

Sandröret är tillverkat av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.

General_PP Play Spheres

Spelsfärerna är tillverkade av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.

MSC_SS sand strainer

Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSC540800-3417P

80.5

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.81

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

72.2%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena