MSC5402

Minirutsch

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Minirutsch

Färg LJUSBLÅ

Exempelpris

45 980 SEK

Laddar Designer
Minirutsch är alltid en stor favorit på lekplatsen och uppmuntrar barnen att leka aktivt. Den erbjuder massor av skoj och spänning i timmar medan den utmanar barn. När barn rutschar tränar de sina muskler. Detta stimulerar deras kroppsstabilitet, vilket är viktigt för att undvika smärta i rygg och nacke - ett problem som flera barn upplever på grund av en stillasittande livsstil. En rutschbana tränar också barnets balans och rumsliga förståelse. Dessa färdigheter är viktiga för att navigera säkert i sin omgivning. Detta är också viktigt för andra motoriska färdigheter, samtidigt som man stärker ett barns förtroende för sina egna kroppsrörelser. Hustemat inspirerar till fantasilekar och rollekar vilket stödjer och utvecklar barns språkutveckling när de ska förklara sina berättelser för kompisarna.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Trappa

Fysisk

att klättra upp för trappan stödjer kors-koordination samt arm- och benmuskler.

Socioemotionell

rum för aktiv paus och vuxen hjälp.

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

1+ År2 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

244 cm

Bredd

55 cm

Höjd

142 cm

Specifikationer

Minirutsch är alltid en stor favorit på lekplatsen och uppmuntrar barnen att leka aktivt. Den erbjuder massor av skoj och spänning i timmar medan den utmanar barn. När barn rutschar tränar de sina muskler. Detta stimulerar deras kroppsstabilitet, vilket är viktigt för att undvika smärta i rygg och nacke - ett problem som flera barn upplever på grund av en stillasittande livsstil. En rutschbana tränar också barnets balans och rumsliga förståelse. Dessa färdigheter är viktiga för att navigera säkert i sin omgivning. Detta är också viktigt för andra motoriska färdigheter, samtidigt som man stärker ett barns förtroende för sina egna kroppsrörelser. Hustemat inspirerar till fantasilekar och rollekar vilket stödjer och utvecklar barns språkutveckling när de ska förklara sina berättelser för kompisarna.

Denna produkt, Minirutsch (MSC5402), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General_HPL Steps 17,8mm

Stegen är tillverkade av HPL med en tjocklek av 17,8 mm med en mycket hög bärhållfasthet och en unik icke-glidande ytstruktur.

MSC_Slide options

Rutschen kan väljas i olika material: Rakformad PE eller rostfritt stål. T = 2mm. Rutschens sidor är gjorda av EcoCore ™.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSC540201-3417P

164.88

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.06

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

57.06%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena