MSC5402

Minirutsch

Minirutsch är alltid en stor favorit på lekplatsen och uppmuntrar barnen att leka aktivt. Den erbjuder massor av skoj och spänning i timmar medan den utmanar barn. När barn rutschar tränar de sina muskler. Detta stimulerar deras kroppsstabilitet, vilket är viktigt för att undvika smärta i rygg och nacke - ett problem som flera barn upplever på grund av en stillasittande livsstil. En rutschbana tränar också barnets balans och rumsliga förståelse. Dessa färdigheter är viktiga för att navigera säkert i sin omgivning. Detta är också viktigt för andra motoriska färdigheter, samtidigt som man stärker ett barns förtroende för sina egna kroppsrörelser. Hustemat inspirerar till fantasilekar och rollekar vilket stödjer och utvecklar barns språkutveckling när de ska förklara sina berättelser för kompisarna.