M984

Cocowave Pendelgunga

Cocowave Pendelgunga lockar alla barn till lek. Det robusta och avlånga kokosrepet gör att barnen kan sitta, ligga eller stå när de gungar och det krävs samarbete för att få gungan att röra sig, vilket stimulerar viktiga sociala och emotionella färdigheter. Här kan grupper av olika storlek, ålder och med olika fysiska förmågor gunga tillsammans. Att gunga på Cocowave Pendelgunga är både roligt och tränar muskler, balanssinne, koordination och rumsuppfattning. De motoriska färdigheterna är viktiga för att t.ex. navigera i trafik på ett säkert sätt. Känslan av gungandets fart och höjd ökar barnens självförtroende. HDG/Lime grön & upphängning i kedjor.