M978

Five Way Swing

Testa vår AR-app

Five Way Swing

Färg GALVANIZED/METAL GREY

WOW! The Five Way Swing is a fantastic play encourager. Not only is swinging the most popular activity for school age children, but when it comes to social play for school agers, it’s the more the merrier. So swinging together, five children in a circle, is hugely attractive. Apart from the fun element, swinging on the Five Ways Swing trains important physical skills such as balance, coordination and muscle strength. This includes timing, rhythm and the sequencing of movements to avoid or meet each other in the middle. These are important skills in ball games and other sports. They also help children manage streets and traffic securely. The socio-emotional effect of swinging together cannot be overestimated. The soothing or wild swing movements cause both thrill, laughter and relaxation. The Five Way Swing is for friends who love to play.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Kvalitet som håller länge

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General_Swing seats

Kompans standardsitsar är konstruerade för maximal säkerhet och hållbarhet. Sitsen med en kärna av Polypropen och yttergummi produceras i ett moment. Sitsarna finns med kedjor av antingen varmförzinkat stål eller rostfritt stål och för alla gunghöjder.

3+ År5 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

621 cm

Bredd

653 cm

Höjd

255 cm

Specifikationer

WOW! The Five Way Swing is a fantastic play encourager. Not only is swinging the most popular activity for school age children, but when it comes to social play for school agers, it’s the more the merrier. So swinging together, five children in a circle, is hugely attractive. Apart from the fun element, swinging on the Five Ways Swing trains important physical skills such as balance, coordination and muscle strength. This includes timing, rhythm and the sequencing of movements to avoid or meet each other in the middle. These are important skills in ball games and other sports. They also help children manage streets and traffic securely. The socio-emotional effect of swinging together cannot be overestimated. The soothing or wild swing movements cause both thrill, laughter and relaxation. The Five Way Swing is for friends who love to play.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M97801-3517

903

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.4

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

23.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena