M63273

Labyrinten 3 rum

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Labyrinten 3 rum

Färg LJUSBLÅ

Exempelpris

71 260 SEK

Laddar Designer
Labyrinten med tre rum är spännande för små barn. Lekhuset har olika rum där barnen kan krypa, upptäcka och gömma sig. Öppningarnas olika form och storlek skapar kombinationer av ljus och skugga. När små barn rör sig genom Labyrinten överraskas de gång på gång av alla dess hemligheter. Varje rum är en nya värld full av upptäckter och ljuset på de färgglada väggarna med olikformade öppningar skapar intressanta visuella intryck.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Växelspak

Socioemotionell

samarbete, turas om, dela upplevelsen.

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.

Panel med lekkulor

Socioemotionell

kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Vridbart hjul

Socioemotionell

utvecklar förmåga att turas om, kommunicera och samarbeta.

Kognitiv

det manipulativa hjulet stimulerar förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande och kommunikation.

Kreativ

att arbeta med rörlig lekutrustning som kan lämna spår stödjer barnets kreativitet.

Krypa-genom hål

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

samarbete och turas om.

Kognitiv

genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt kroppsuppfattning

Fönsterbubbla

Socioemotionell

social interaktion mellan ut- och insida.

Kognitiv

förvränger ljudet av rösten och utvecklar logiskt tänkande.

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Bänk

Socioemotionell

samlas, samarbeta och ta en paus från leken. Sociala färdigheter tränas.

6m+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

300 cm

Bredd

114 cm

Höjd

137 cm

Specifikationer

Labyrinten med tre rum är spännande för små barn. Lekhuset har olika rum där barnen kan krypa, upptäcka och gömma sig. Öppningarnas olika form och storlek skapar kombinationer av ljus och skugga. När små barn rör sig genom Labyrinten överraskas de gång på gång av alla dess hemligheter. Varje rum är en nya värld full av upptäckter och ljuset på de färgglada väggarna med olikformade öppningar skapar intressanta visuella intryck.

Denna produkt, Labyrinten 3 rum (M63273), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

M_HPL bench and floor 17,8mm

Bänkar och golv är tillverkade av HPL med en tjocklek på 17,8 mm med mycket hög bärhållfasthet och en unik icke-glidande ytstruktur.

General_PC transparant bubble

På sidan av väggen finns en transparent bubbla tillverkad av UV-stabiliserad PC.

M_PUR Edge protection

Kantskyddet är tillverkat av PUR. Det behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Materialet är UV-stabiliserat.

General_PP Play Spheres

Spelsfärerna är tillverkade av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M63273-3213P

274.8

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.24

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

71.7%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena