M631

Tick-tack

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Tick-tack

Färg LJUSBLÅ

Exempelpris

8 920 SEK

Laddar Designer
Den fantastiska Tick-Tack med sin udda form och livfulla färger kommer att locka massor av småbarn att lära sig leka. De taktila elementen inspirerar barn att utforska lekverktyget. Barn kommer att upptäcka att när de utför en åtgärd kommer Tick-Tack att svara på den. Till exempel med den manipulativa ratten och växeln. Detta tränar förståelsen för orsak och verkan och barns logiska tänkande. Små barn kommer att leka temalekar där de till exempel föreställer sig att köra ett fordon. Detta ger möjlighet för samtal med vuxna och andra barn vilket tränar deras verbala interaktion. Fascinerande lek för de små.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Panel med lekkulor

Socioemotionell

kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Växelspak

Socioemotionell

samarbete, turas om, dela upplevelsen.

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.

Vridbart hjul

Socioemotionell

utvecklar förmåga att turas om, kommunicera och samarbeta.

Kognitiv

det manipulativa hjulet stimulerar förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande och kommunikation.

Kreativ

att arbeta med rörlig lekutrustning som kan lämna spår stödjer barnets kreativitet.

1+ År2 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

67 cm

Bredd

54 cm

Höjd

61 cm

Specifikationer

Den fantastiska Tick-Tack med sin udda form och livfulla färger kommer att locka massor av småbarn att lära sig leka. De taktila elementen inspirerar barn att utforska lekverktyget. Barn kommer att upptäcka att när de utför en åtgärd kommer Tick-Tack att svara på den. Till exempel med den manipulativa ratten och växeln. Detta tränar förståelsen för orsak och verkan och barns logiska tänkande. Små barn kommer att leka temalekar där de till exempel föreställer sig att köra ett fordon. Detta ger möjlighet för samtal med vuxna och andra barn vilket tränar deras verbala interaktion. Fascinerande lek för de små.

Denna produkt, Tick-tack (M631), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General_PP Play Spheres

Spelsfärerna är tillverkade av polypropylen. Polypropylen har bra slitstyrka och slagmotstånd.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M63170-3417P

28.6

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.53

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

52.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena