M631

Tick-tack

Den fantastiska Tick-Tack med sin udda form och livfulla färger kommer att locka massor av småbarn att lära sig leka. De taktila elementen inspirerar barn att utforska lekverktyget. Barn kommer att upptäcka att när de utför en åtgärd kommer Tick-Tack att svara på den. Till exempel med den manipulativa ratten och växeln. Detta tränar förståelsen för orsak och verkan och barns logiska tänkande. Små barn kommer att leka temalekar där de till exempel föreställer sig att köra ett fordon. Detta ger möjlighet för samtal med vuxna och andra barn vilket tränar deras verbala interaktion. Fascinerande lek för de små.