M620

Bocken Bruse

Bocken Bruse är ett underbart träningsredskap för småbarnens rumsuppfattning. När de går över kullen tränas och stimuleras balansen. När de kryper under kullen finner de hålet till en trollya. Det fysiska sambandet "ovanför-under", "upp-ner" och alla andra prepositioner för rymd, ger barnet en god rumsuppfattning.