M593

Vattenpost

Testa vår AR-app

Vattenpost

Färg GALVANISED

Vattenposten har en universell design och lockar barn till lek, om och om igen. När barnen trycker på den gula kranen strömmar vattnet ut, men om barnen släpper taget slutar vattnet direkt att rinna. Aktiviteten skapar förståelse för orsak och verkan. Att kombinera rinnande vatten med sandlek är dessutom extra roligt. Vatten ger även barnen taktil stimulans. Vattenposten uppmuntrar kreativ lek där barnen kan forma, bygga och utforska sand och vatten.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Kvalitet som håller länge

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

PCM water tap

Vatten kommer ut ur den integrerade kranen när den trycks in och den stannar när man släpper. Vattnet rinner genom ett rör i stolpen som måste anslutas till en vattenslang eller en mer permanent vattenförsörjning längst ner.

2+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

32 cm

Bredd

25 cm

Höjd

82 cm

Specifikationer

Vattenposten har en universell design och lockar barn till lek, om och om igen. När barnen trycker på den gula kranen strömmar vattnet ut, men om barnen släpper taget slutar vattnet direkt att rinna. Aktiviteten skapar förståelse för orsak och verkan. Att kombinera rinnande vatten med sandlek är dessutom extra roligt. Vatten ger även barnen taktil stimulans. Vattenposten uppmuntrar kreativ lek där barnen kan forma, bygga och utforska sand och vatten.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M59300-34

50.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.67

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

41.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena