M593

Vattenpost

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Vattenpost

Färg METALLGRÅ

Exempelpris

11 700 SEK

Laddar Designer
Vattenposten har en universell design och lockar barn till lek, om och om igen. När barnen trycker på den gula kranen strömmar vattnet ut, men om barnen släpper taget slutar vattnet direkt att rinna. Aktiviteten skapar förståelse för orsak och verkan. Att kombinera rinnande vatten med sandlek är dessutom extra roligt. Vatten ger även barnen taktil stimulans. Vattenposten uppmuntrar kreativ lek där barnen kan forma, bygga och utforska sand och vatten.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Vattenkran

Socioemotionell

utvecklas förmåga att turas om och samarbeta.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan och logiskt tänkande när barnen funderar hur de ska trycka för vatten och släppa för att stoppa det.

Kreativ

ändra mängden och sekvensen på vattenflödet.

2+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

32 cm

Bredd

25 cm

Höjd

82 cm

Specifikationer

Vattenposten har en universell design och lockar barn till lek, om och om igen. När barnen trycker på den gula kranen strömmar vattnet ut, men om barnen släpper taget slutar vattnet direkt att rinna. Aktiviteten skapar förståelse för orsak och verkan. Att kombinera rinnande vatten med sandlek är dessutom extra roligt. Vatten ger även barnen taktil stimulans. Vattenposten uppmuntrar kreativ lek där barnen kan forma, bygga och utforska sand och vatten.

Denna produkt, Vattenpost (M593), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.

PCM water tap

Vatten kommer ut ur den integrerade kranen när den trycks in och den stannar när man släpper. Vattnet rinner genom ett rör i stolpen som måste anslutas till en vattenslang eller en mer permanent vattenförsörjning längst ner.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M59300-34

51.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.73

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

42%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena