M537

Tågvagn för små barn

Testa vår AR-app

Tågvagn för små barn

Färg RED

Vagnen kan fungera som ett eget lekutrymme eller kombineras med tåget för en komplett rollek med resor som tema. Det trevliga och skyddade utrymmet kan användas som samlingsplats med hjälp av sätet i hörnet. Transparensen i designen och de många öppningarna möjliggör kommunikationen från insidan till utsidan, vilket ger stöd för social lek för många barn.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

M_HPL floor 10mm

Golvet är tillverkat av HPL med en tjocklek på 10 mm och ytfri textur enligt EN 438-6. KOMPAN HPL har hög slitstyrka för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

6m+ År3 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

96 cm

Bredd

96 cm

Höjd

132 cm

Specifikationer

Vagnen kan fungera som ett eget lekutrymme eller kombineras med tåget för en komplett rollek med resor som tema. Det trevliga och skyddade utrymmet kan användas som samlingsplats med hjälp av sätet i hörnet. Transparensen i designen och de många öppningarna möjliggör kommunikationen från insidan till utsidan, vilket ger stöd för social lek för många barn.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M53701-3418P

161.2

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.58

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

61.7%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

M53700-3418P

173.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.71

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

56.8%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena