M526

Kupévagn

Testa vår AR-app

Kupévagn

Färg RED

Tut tut! Kupévagnen är ett rymligt lekrum på hjul som lockar barn med sitt tilltalande tågtema. Temat motiverar barn att stanna och leka längre. I kupévagnen släpps fantasin loss, och spännande och berättande rollekar skapas vilket stimulerar barns språkkunskaper och logiska tänkande. Detta rymliga lekrum uppmuntrar sociala lekar och de öppna plattformarna på bak- och framsidan ger extra sittplatser att tillsammans koppla av. Den öppna designen möjliggör för barn att leka och interagera med varandra på och utanför tåget, samtidigt som det är lättare för vuxna att ha uppsikt.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

M_HPL Foot support 17,8mm

Fotstödet är tillverkat av HPL med en tjocklek på 17,8 mm med mycket hög bärhållfasthet och en unik icke-glidande ytstruktur.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

M_PUR Edge protection

Kantskyddet är tillverkat av PUR. Den behåller sina egenskaper inom temperaturområdet -30 ° C till 60 ° C. Materialet är UV-stabiliserat.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

6m+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

297 cm

Bredd

123 cm

Höjd

165 cm

Specifikationer

Tut tut! Kupévagnen är ett rymligt lekrum på hjul som lockar barn med sitt tilltalande tågtema. Temat motiverar barn att stanna och leka längre. I kupévagnen släpps fantasin loss, och spännande och berättande rollekar skapas vilket stimulerar barns språkkunskaper och logiska tänkande. Detta rymliga lekrum uppmuntrar sociala lekar och de öppna plattformarna på bak- och framsidan ger extra sittplatser att tillsammans koppla av. Den öppna designen möjliggör för barn att leka och interagera med varandra på och utanför tåget, samtidigt som det är lättare för vuxna att ha uppsikt.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M52674-3417P

552.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.63

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

55.9%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

M52670-3417P

599.5

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.77

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

50.7%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena