M189

Liten Elefant - för två barn

Testa vår AR-app

Liten Elefant - för två barn

Färg LJUSBLÅ

Exempelpris

10 870 SEK

Den lilla blå Elefanten är en fjädergunga att stå på, men det ges även möjlighet att sitta på den ovala plattformen. Genom att stå och gunga får barnen en känsla av kontroll över ”orsak och verkan”. Örat består av ett rött klot, som kan vridas och föras upp och ner. Man har kunnat konstatera vid observationer att barnen gärna väljer denna produkt.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Gungande rörelse

Fysisk

de responsiva rörelserna stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala motoriska färdigheter för förmågan att t.ex. sitta stilla på en stol.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när fjädergungan svarar på barnets rörelser.

Panel med lekkulor

Socioemotionell

kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

1+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

40 cm

Bredd

80 cm

Höjd

86 cm

Specifikationer

Den lilla blå Elefanten är en fjädergunga att stå på, men det ges även möjlighet att sitta på den ovala plattformen. Genom att stå och gunga får barnen en känsla av kontroll över ”orsak och verkan”. Örat består av ett rött klot, som kan vridas och föras upp och ner. Man har kunnat konstatera vid observationer att barnen gärna väljer denna produkt.

Denna produkt, Liten Elefant - för två barn (M189), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

PCM_HPL Seat

Sitsen är tillverkad av HPL med en tjocklek på 17,8 mm med en mycket hög slitstyrka och en unik KOMPAN nonskid ytstruktur.

General_ROSTA

Gung momentet över axeln görs av en överdimensionerad ROSTA torsionsfjäder. ROSTA fungerar ljudlöst och är underhållsfritt.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M18901-01P

62.5

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.4

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

38.8%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter