KPL804

Balansrep

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Balansrep

Färg RÖD

Exempelpris

59 520 SEK

Laddar Designer
Att balansera på Balansrepet är en rolig och motiverande utmaning som barn vill prova, om och om igen. Balansrepet gungar och svarar på barnets rörelser, vilket är både spännande och gör att det krävs koncentration i varje steg. Balansrepet tränar också sinne för balans - en fundamental egenskap för alla motoriska fädigheter. Ett bra balanssinne hjälper barnet att röra sig självsäkert, navigera runt i sin omgivning och även att sitta still och koncentrera sig. När barnen rör sig på Balansrepet måste de turas om och samarbeta för att passera varandra. Leken tränar viktiga social-emotionella kunskaper, som t.ex. förmågan att skapa nya vänskapsband.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Rep i kokosstil

Fysisk

balans och koordination när barnen går på det gungande repet. Bra sinne för balans hjälper andra färdigheter, t.ex. förmågan att sitta still. Att hoppa av starker bentäthet.

Socioemotionell

barn som gungar tillsammans på repet upplever sina egna och andras rörelser. Detta uppmuntrar till samarbete och hänsynstagande.

Stegskiva

Socioemotionell

plats för paus och återhämtning för att avgöra nästa steg, ger säker känsla för mindre smidiga användare.

Balansrep

Fysisk

att hålla i det övre gungande repet medan man balanserar på de lägre tränar både balans och bålmuskler – fundamentala egenskaper för att kunna sitta still.

Socioemotionell

det finns plats för mer än en och att samarbeta med vänner för att gå över de gungande repen är en bra samarbetsövning som kräver lagarbete och tolerans.

3+ År10 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

280 cm

Bredd

380 cm

Höjd

47 cm

Specifikationer

Att balansera på Balansrepet är en rolig och motiverande utmaning som barn vill prova, om och om igen. Balansrepet gungar och svarar på barnets rörelser, vilket är både spännande och gör att det krävs koncentration i varje steg. Balansrepet tränar också sinne för balans - en fundamental egenskap för alla motoriska fädigheter. Ett bra balanssinne hjälper barnet att röra sig självsäkert, navigera runt i sin omgivning och även att sitta still och koncentrera sig. När barnen rör sig på Balansrepet måste de turas om och samarbeta för att passera varandra. Leken tränar viktiga social-emotionella kunskaper, som t.ex. förmågan att skapa nya vänskapsband.

Denna produkt, Balansrep (KPL804), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

KPL_EPDM pads

Balans dynorna är gjorda av EPDM gummi som är UV stabilt.

COR_PP rope

Polypropen-repet i kokosstil har en diameter på 150 mm. Den inre ståltrådskärnan har hylsor i båda ändar, som fungerar som fästen till befintliga anslutningselement.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General PP rope

Klätternäten är tillverkade av UV-stabiliserat PA-rep med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlas för att få maximalt fäste mellan stål och rep som ger utmärkt motstånd mot slitage. Alla repfästen är tillverkade av 100% återvinningsbar plast material.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

KPL804-0801

303.5

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.86

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

34.5%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena