KPL508

Sandlåda 4 sektioner

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Sandlåda 4 sektioner

Färg FURU

Exempelpris

7 020 SEK

Laddar Designer
Vilket barn kan motstå att skulptera, forma, gräva och skapa? Sand är ett material som stimulerar fantasin och kreativiteten hos barn i alla åldrar.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Sandlåda

Kognitiv

sandlek tränar sinne för känsel och hjälper barn att förstå olika materials karaktär och deras användningsområden. Sand kan silas när den är torr och formas när den är blöt.

6m+ År6 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

114 cm

Bredd

114 cm

Höjd

29 cm

Specifikationer

Vilket barn kan motstå att skulptera, forma, gräva och skapa? Sand är ett material som stimulerar fantasin och kreativiteten hos barn i alla åldrar.

Denna produkt, Sandlåda 4 sektioner (KPL508), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

KPL_Pinewood boards

Stolprna är gjorda av furu som är impregnerad enligt klass AB med Tanalith E3475 enligt EN335.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

KPL508-0401

11.1

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.48

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

4.6%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena