KPL4005

Fyra torn med rörlig bro

Fyra torn med rörlig bro erbjuder en mängd olika klättrings-, kryp- och rutschaktiviteter. De många olika lekalternativen gör att barn kommer tillbaka om och om igen. De olika broarna erbjuder olika lekhändelser som stimulerar barns muskel- och motoriska färdigheter: den rörliga bron erbjuder graderad åtkomst, varje plattform kan användas som en plats för en paus eller ett möte. Om man ska igenom tunneln behöver man glida eller krypa igenom den, vilket tränar korskoordineringen. Detta tränar samarbetet mellan vänster och höger hjärnhalva vilket är nödvändigt för utvecklandet av läsfärdigheter. Rutschbanan stimulerar den rumsliga medvetenhet som behövs för att navigera i sin omgivning, t.ex. i trafiken, på ett säkert sätt. Den lutande bron med halkförebyggande detaljer hjälper de mindre fysiskt självsäkra användare. Detta är den självklara lekaktiviteten för t.ex. barn med fysiska funktionsnedsättningar, med ett perfekt avstånd från åtkomstpunkten på marknivå till utgångspunkten.