KPL1016

Lektorn med klättervägg

Testa vår AR-app

Lektorn med klättervägg

Färg MEDIUMGRÖN

Exempelpris

35 180 SEK

Lektornet med klättervägg är en actionfylld, tät, färgglad lekenhet som lockar barn att komma och klättra och rutscha. Varierande lek inom begränsat utrymme gör det till en intensiv lekhändelse som barn återvänder till om och om igen. Klätterväggen har en snabb väg upp som tränar muskler och korskoordinerig, vilket är grundläggande färdigheter för läs- och skrivkunnighet senare i livet. Det finns två roliga vägar ner; att rutscha i rutschbanan eller genom att susa ned på brandmansstången. Samtidigt som det är spännande och roligt får barnet intensiv träning i såväl rumslig medvetenhet som bygger en förståelse för matematik. Rutschbanan är rolig och tränar samtidigt barnets stabilitet och balans. Även förmågan att turas om utvecklas här, vilket bygger upp viktiga socio-emotionella färdigheter samt bjuder in barn till att utvecklas i grupp.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Klättervägg

Fysisk

utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar.

Socioemotionell

tvåsidig klättring uppmuntrar samarbete.

Brandmansstång

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

4+ År5 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

156 cm

Bredd

355 cm

Höjd

346 cm

Specifikationer

Lektornet med klättervägg är en actionfylld, tät, färgglad lekenhet som lockar barn att komma och klättra och rutscha. Varierande lek inom begränsat utrymme gör det till en intensiv lekhändelse som barn återvänder till om och om igen. Klätterväggen har en snabb väg upp som tränar muskler och korskoordinerig, vilket är grundläggande färdigheter för läs- och skrivkunnighet senare i livet. Det finns två roliga vägar ner; att rutscha i rutschbanan eller genom att susa ned på brandmansstången. Samtidigt som det är spännande och roligt får barnet intensiv träning i såväl rumslig medvetenhet som bygger en förståelse för matematik. Rutschbanan är rolig och tränar samtidigt barnets stabilitet och balans. Även förmågan att turas om utvecklas här, vilket bygger upp viktiga socio-emotionella färdigheter samt bjuder in barn till att utvecklas i grupp.

Denna produkt, Lektorn med klättervägg (KPL1016), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

KPL_Post options

Tornets huvud stolpar av antingen fura eller aluminium har varmförzinkade stål fundament. Fundamenten höjer stolparna 20mm från marken för att undvika kontakt med mark materialet.

KPL_Floors and panels

Golv och panelaktiviteter finns i två typer av material: Vattentät plywood av tall och al med halkskydd på båda sidor, tjocklek 21,5 mm. HPL högtryckslaminat med en halksäker yta enligt EN 438-6, tjocklek 17,8mm.

KPL_Plastic

De stora ihåliga komponenterna är tillverkade av 100% återvinningsbar Polyeten. Taket som visas är gjutet i ett stycke med minst 5,5 mm tjocklek för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen.

KPL_Slides

Rutschkanor finns i tre olika material: gjutna i ett stycke av Polyetenplast, Kombinerade EcoCore™-sidor och i rostfritt stål t=2mm. Komplett rostfritt stål AISI304 t=2mm.

KPL_Footing

Huvudstolparna är utrustade med varmförzinkad stålfot. Stålfoten höjer stolparna 20mm från marknivå för att undvika kontakt med ytbeläggningsmaterial.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

KPL101611-0902

247.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.35

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

36.5%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter