FRE3024

Basketkorg Slumpen

Testa vår AR-app

Färg MEDIUMBLÅ

Exempelpris

16 640 SEK

Bollspel är oförutsägbara. Barn gillar det. Du vet aldrig om du kommer vinna eller förlora. Den upphöjda tratten med utgångar för basketbollen är ett populärt bollspel som fungerar väl med både få och många deltagare. Det tränar även förmåga att lyfta och kasta en boll upp in i tratten.

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

3+ År3+ År

Längd

102 cm

Bredd

102 cm

Höjd

305 cm

Specifikationer

Bollspel är oförutsägbara. Barn gillar det. Du vet aldrig om du kommer vinna eller förlora. Den upphöjda tratten med utgångar för basketbollen är ett populärt bollspel som fungerar väl med både få och många deltagare. Det tränar även förmåga att lyfta och kasta en boll upp in i tratten.

Denna produkt, Basketkorg Slumpen (FRE3024), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

FRE3024-3717

129.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.3

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

28.6%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Gungor

Street Workout

Fjädergungor

Utegym i trä

Gungbrädor

Crosstraining

Rutschkanor

Hinderbanor

MUGA Multiarena