FRE3011

Bänk “C” 60 cm

De böjda bänkarna kan monteras på olika höjder eller sida vid sida. Bänkarna är fantastiska mötesplatser där man kan vila eller följa olika aktiviteter.