ELE500008

Spinnerplatta

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Spinnerplatta

Färg GUL

Exempelpris

7 490 SEK

Laddar Designer
Spinnerplattan utmanar barn i olika åldrar med snurrande balansträning. Spinnern kan snurra lugnt eller snabbt beroende på användarens förmåga och är ett perfekt lekredskap på lekplatsen eftersom den passar både förskolebarn och skolbarn. När barnen snurrar sittande eller stående tillsammans med vänner tränas samarbete och förmågan att turas om. Det är roligt att träna på att sitta och stå medan Spinnerplattan roterar, och samtidigt stärks bålmuskler och sinne för balans. Balanssinnet är grundläggande för alla andra färdigheter och hjälper barnen att navigera säkert i sin omgivning vid aktiv lek. Egenskapen påverkar också förmågan att sitta still och koncentrera sig i skolan. Spinnerplattan skapar både aktivitet och aktiva pauser.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Spinnerplatta

Fysisk

att rotera stående eller sittande tränar sinne för balans och hållning

Socioemotionell

att rotera tillsamman stående eller sittande uppmuntrar samarbete och att turas om.

2+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

40 cm

Bredd

40 cm

Höjd

35 cm

Specifikationer

Spinnerplattan utmanar barn i olika åldrar med snurrande balansträning. Spinnern kan snurra lugnt eller snabbt beroende på användarens förmåga och är ett perfekt lekredskap på lekplatsen eftersom den passar både förskolebarn och skolbarn. När barnen snurrar sittande eller stående tillsammans med vänner tränas samarbete och förmågan att turas om. Det är roligt att träna på att sitta och stå medan Spinnerplattan roterar, och samtidigt stärks bålmuskler och sinne för balans. Balanssinnet är grundläggande för alla andra färdigheter och hjälper barnen att navigera säkert i sin omgivning vid aktiv lek. Egenskapen påverkar också förmågan att sitta still och koncentrera sig i skolan. Spinnerplattan skapar både aktivitet och aktiva pauser.

Denna produkt, Spinnerplatta (ELE500008), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

COR_spinner bearing

Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med livslångt smörjmedel och underhållsfri. Lagersystemet har en integrerad dragbroms enligt globala säkerhetsstandarder.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCoreTM-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

ELE500008-3417F

43.39

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.03

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

46.64%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena