ELE500008

Spinnerplatta

Testa vår AR-app

Spinnerplatta

Färg PLATE YELLOW

Spinnerplattan utmanar barn i olika åldrar med snurrande balansträning. Spinnern kan snurra lugnt eller snabbt beroende på användarens förmåga och är ett perfekt lekredskap på lekplatsen eftersom den passar både förskolebarn och skolbarn. När barnen snurrar sittande eller stående tillsammans med vänner tränas samarbete och förmågan att turas om. Det är roligt att träna på att sitta och stå medan Spinnerplattan roterar, och samtidigt stärks bålmuskler och sinne för balans. Balanssinnet är grundläggande för alla andra färdigheter och hjälper barnen att navigera säkert i sin omgivning vid aktiv lek. Egenskapen påverkar också förmågan att sitta still och koncentrera sig i skolan. Spinnerplattan skapar både aktivitet och aktiva pauser.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

COR_spinner bearing

Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med livslångt smörjmedel och underhållsfri. Lagersystemet har en integrerad dragbroms enligt globala säkerhetsstandarder.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

2+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

40 cm

Bredd

40 cm

Höjd

35 cm

Specifikationer

Spinnerplattan utmanar barn i olika åldrar med snurrande balansträning. Spinnern kan snurra lugnt eller snabbt beroende på användarens förmåga och är ett perfekt lekredskap på lekplatsen eftersom den passar både förskolebarn och skolbarn. När barnen snurrar sittande eller stående tillsammans med vänner tränas samarbete och förmågan att turas om. Det är roligt att träna på att sitta och stå medan Spinnerplattan roterar, och samtidigt stärks bålmuskler och sinne för balans. Balanssinnet är grundläggande för alla andra färdigheter och hjälper barnen att navigera säkert i sin omgivning vid aktiv lek. Egenskapen påverkar också förmågan att sitta still och koncentrera sig i skolan. Spinnerplattan skapar både aktivitet och aktiva pauser.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

ELE500008-3417DT

43.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.03

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

47.4%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

ELE500008-3417F

44.5

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.11

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

44.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena