ELE400158

Junior Spica

Testa vår AR-app

Junior Spica

Färg RÖD

Exempelpris

11 780 SEK

Junior Spica är ett spännande lekredskap för förskolebarn på lekplatsen med roterande aktivitet baserat på Spicas välkända snurrkoncept. Junior Spica är mångsidig, och barnen kan både stå eller sitta på den låga plattformen, ensam eller med en kompis. Genom att placera två eller tre Spicas tillsammans motiveras social lek, vilket gör detta till en stor favoritaktivitet även bland barn som kanske vill undvika fysisk kontakt. Barn i småbarnsålderns börjar utveckla förmågan att bilda vänskapsband och att dela lekupplevelser med andra är därför mycket populärt. Att snurra på Junior Spica tränar också sinne för balans och rum – avgörande egenskaper för kroppsmedvetenhet och kontroll av de egna kroppsrörelserna. Dessa färdigheter är därmed grundläggande för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Stång

Fysisk

fler ställen att greppa och luta sig mot för stöd liggande, stående eller hängande när barnen snurrar.

Rotation

Fysisk

när barnen puttar eller drar lekenheten i rörelse tränas muskelstyrka och kondition. Rotation utvecklar sinne för balans och rum.

Socioemotionell

att lyssna och samarbeta kring hur snabbt barnen ska snurra utvecklar empati och samarbetsförmåga.

Invändig kullagerspinnare

Kognitiv

logiskt tänkande, fundera ut hur spinnaren kan jobba med gravitationen, inte mot den.

Runt säte

Socioemotionell

turas om, samarbeta, umgås.

2+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

40 cm

Bredd

40 cm

Höjd

103 cm

Specifikationer

Junior Spica är ett spännande lekredskap för förskolebarn på lekplatsen med roterande aktivitet baserat på Spicas välkända snurrkoncept. Junior Spica är mångsidig, och barnen kan både stå eller sitta på den låga plattformen, ensam eller med en kompis. Genom att placera två eller tre Spicas tillsammans motiveras social lek, vilket gör detta till en stor favoritaktivitet även bland barn som kanske vill undvika fysisk kontakt. Barn i småbarnsålderns börjar utveckla förmågan att bilda vänskapsband och att dela lekupplevelser med andra är därför mycket populärt. Att snurra på Junior Spica tränar också sinne för balans och rum – avgörande egenskaper för kroppsmedvetenhet och kontroll av de egna kroppsrörelserna. Dessa färdigheter är därmed grundläggande för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

Denna produkt, Junior Spica (ELE400158), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

GXY_One-piece bearing

Spica-lagren installeras i ett lagerhus med integrerade dräneringshål för vatten att passera genom. De två stora stållagren är helt slutna och smorda.

COR_standing disc

Skivorna är tillverkade av mycket hållbart, miljövänligt HDPE, som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General_Top handle w termoplastic

Handtaget högst upp har designats i form och diameter för att passa barn så bra som möjligt. Den speciella theromplastiska polyretan (TPU) gummi ytan gör den behaglig att ta på.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

ELE400158-3517E

65.2

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.21

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

45%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter