ELE400063

Multispinner, GreenLine

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Multispinner, GreenLine

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

68 860 SEK

Laddar Designer
Multispinner karusellens lustiga utseende lockar barn till lek, om och om igen. Lekstrukturen har en lägre och en högre ände, vilket gör att både äldre och yngre barn kan sätta sig i och kliva ur karusellens bekväma sitsar smidigt och enkelt. Barnen kan sitta och ligga medan de gungar tillsammans, och barn med riktigt bra balans kan stå upp i mitten. Om barnen samarbetar och koordinerar sina rörelser kan Multispinner karusellen sättas i rörelse från sittande position, genom att barnen lutar sig framåt och bakåt i takt med varandra. Multispinner är en rolig aktivitet som tränar förmåga att samarbeta och arbeta tillsammans. När barnen snurrar på Multispinner tränas balanssinne – fundamentalt för t.ex. koncentrationsförmåga. Att leka med Multispinner karusellen är rolig lek med syfte.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Olikfärgade skålar

Socioemotionell

uppmuntrar barnen att förhandla om vilken färg på platsen de vill ha, turas om.

Kognitiv

stödjer lekar med regler och förståelse för regler: barn kommer finna skäl att välja den ena eller den andra färgen.

Rotation i lutande position

Fysisk

att snurra utvecklar koordination och balans. Ben-, arm- och bålmuskler tränas när man drar eller puttar på. Att hoppa av stärker bentätheten.

Socioemotionell

samarbete, förmåga att visa hänsyn och turas om. Användare av många förmågor och åldrar.

Kognitiv

logiskt tänkande när barnen funderar hur de ska rotera sittande och snurra snabbare eller långsammare.

Rymlig plattform

Fysisk

möjliggör fler kroppspositioner: sitta, ligga, stå. Bra för barn med funktionsvariationer.

Socioemotionell

många barn kan använda Tipi Karusellen samtidigt, vilket stöder samarbete och turordning.

3+ År7 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

176 cm

Bredd

176 cm

Höjd

77 cm

Specifikationer

Multispinner karusellens lustiga utseende lockar barn till lek, om och om igen. Lekstrukturen har en lägre och en högre ände, vilket gör att både äldre och yngre barn kan sätta sig i och kliva ur karusellens bekväma sitsar smidigt och enkelt. Barnen kan sitta och ligga medan de gungar tillsammans, och barn med riktigt bra balans kan stå upp i mitten. Om barnen samarbetar och koordinerar sina rörelser kan Multispinner karusellen sättas i rörelse från sittande position, genom att barnen lutar sig framåt och bakåt i takt med varandra. Multispinner är en rolig aktivitet som tränar förmåga att samarbeta och arbeta tillsammans. När barnen snurrar på Multispinner tränas balanssinne – fundamentalt för t.ex. koncentrationsförmåga. Att leka med Multispinner karusellen är rolig lek med syfte.

Denna produkt, Multispinner, GreenLine (ELE400063), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

GreenLine Multispinner Carousel

GreenLine Multispinnerbasen och skålen i teal-färg är designade med gjutna PP-delar som består av 33% återvunnet marint avfall efter konsument. Det marina avfallet samlas in från sjöfartsindustrin, t.ex. fiskenät, rep och trålar.

ELE_Bowl 02

Skålarna är tillverkade av återvinningsbar PE som består av 33% återvunnet material. Skålarna är gjutna i ett stycke med integrerade gängbussningar i metall och vattenavrinningshål för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen.

General_Bearing

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är smord och underhållsfri.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Multispinner Tree Colors

Multispinner-karusellen finns i tre olika färgkombinationer. Två med en grå bas och en tredje GreenLine-version i färgen dark teal.

Dynamic greenline

GreenLine-versionerna i blågrön färg är designade med gjutna PE-delar som består av 33% återvunnet marint avfall från konsumentledet. Marint avfall samlas in från sjöfartsindustrin, t.ex. fiskenät, rep och trålar.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

ELE400063-3717

315.34

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.12

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

40.97%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena