CRP251901

Langur Trail

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Langur Trail

Färg RÖD

Exempelpris

436 780 SEK

Laddar Designer
Langur Trail har tilltalande utmaningar som lockar barn till lek, om och om igen. Här finns en mängd olika, responsiva, gungande och studsande rep och nät som kräver stor koncentration att ta sig förbi. När barnen anpassar sina grepp och sin rytm i klättringen tränas rörlighet, balans och koordination – fundamentala egenskaper för självförtroende, koncentration och förmåga att sitta still. De horisontella näten, Cube-näten och Shaky Pods gör det möjligt för barnen att vila, umgås och samarbeta, medan de kombinerar paus och rörelse för att ta sig genom strukturen. Detta utvecklar viktiga sociala och emotionella färdigheter som empati, förmåga att turas om och självreglering. De olika studsiga och svängiga lekutmaningarna gör Langur Trail till en mycket tilltalande lekenhet, som stöder barns utveckling genom lek.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Vertikalt klätternät

Fysisk

att klättra utvecklar barns kors-koordination. Arm-, ben- och magmuskler stärks – viktiga egenskaper för hållning och för att kunna sitta stilla.

Socioemotionell

maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans och prata.

Balansrep

Fysisk

att hålla i det övre gungande repet medan man balanserar på de lägre tränar både balans och bålmuskler – fundamentala egenskaper för att kunna sitta still.

Socioemotionell

det finns plats för mer än en och att samarbeta med vänner för att gå över de gungande repen är en bra samarbetsövning som kräver lagarbete och tolerans.

Skakiga rep

Fysisk

sinne för balans och rum, träning av hållning - viktigt för att kunna sitta still.

Socioemotionell

samarbete, turas om och vänskaplig tävling på plattorna.

Cube net

Fysisk

Smidighet, balans och koordination samt rumsuppfattning främjas när de studsar, klättrar och sitter i nätet. Barnen tränar arm-, ben- och bålmuskler.

Socioemotionell

bra mötesplats som inbjuder till umgänge och att dela med sig.

Gungande gungbräda

Fysisk

gungbrädan ger en utmanande träning av balans, rumsuppfattning och timing. Att studsa varandra upp och ner är en riktig balansövning och repen ger välbehövliga handtag. Egenskaperna som tränas är fundamentala för att t.ex. navigera säkert runt i trafik.

Socioemotionell

att passera varandra på bron tränar samarbete och kommunikation.

Spix's Trail

Fysisk

barn utvecklar koordination och balanssinnet när de balanserar på och klättrar i näten.

Socioemotionell

de stora maskorna gör att fler barn kan sitta eller ligga ner tillsammans.

Spänd lina

Fysisk

kors-koordination och muskelstyrka. De stora maskorna möjliggör att klättra och krypa genom, förståelse för den egna kroppens position och rumsuppfattning tränas.

Socioemotionell

de stora maskorna skapar utrymme för fler barn att sitta tillsammans.

6+ År47 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

2172 cm

Bredd

743 cm

Höjd

307 cm

Specifikationer

Langur Trail har tilltalande utmaningar som lockar barn till lek, om och om igen. Här finns en mängd olika, responsiva, gungande och studsande rep och nät som kräver stor koncentration att ta sig förbi. När barnen anpassar sina grepp och sin rytm i klättringen tränas rörlighet, balans och koordination – fundamentala egenskaper för självförtroende, koncentration och förmåga att sitta still. De horisontella näten, Cube-näten och Shaky Pods gör det möjligt för barnen att vila, umgås och samarbeta, medan de kombinerar paus och rörelse för att ta sig genom strukturen. Detta utvecklar viktiga sociala och emotionella färdigheter som empati, förmåga att turas om och självreglering. De olika studsiga och svängiga lekutmaningarna gör Langur Trail till en mycket tilltalande lekenhet, som stöder barns utveckling genom lek.

Denna produkt, Langur Trail (CRP251901), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General PES rope

Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvajerförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.

COR_S-clamps

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

Corocord CRP Smart Clamps

Corocords smarta klämmor är noggrant utformade i varje detalj för att garantera överlägsen flexibilitet i högkvalitativt aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs runt stolparna med fyra stålbultar. Icke använda fästpunkter stängs med PA-lock.

COR_st steel deco

Dekorativa element (fiskformade) är tillverkade av rostfritt stål.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

KPL_EPDM pads

Balans dynorna är gjorda av EPDM gummi som är UV stabilt.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

CRP251901-0901

4069.28

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.57

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

44.94%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena