CRP251401

Saimiri Trail

Testa vår AR-app

Saimiri Trail

Färg ORANGE

Exempelpris

336 680 SEK

Saimiri Trail har en enorm WOW-faktor, eftersom strukturen har en stor variation av transparenta aktiviteter där barnen kan klättra, krypa, snurra, rotera, gunga och balansera. Att leka här hjälper barnen utveckla rörlighet, balans och koordination, vilket är fundamentala motoriska färdigheter för en mängd viktiga egenskaper. Även självsäkerhet och förmåga att navigera kroppen runt i sin omgivning utvecklas. Saimiri Trail möjliggör klassiska lekar som “inte-nudda-marken”, vilket höjer barnens puls och uppmuntrar samarbete. Möjligheten att kommunicera genom lekenheten och att pausa på flera ställen stöder turordning och kommunikation – viktiga sociala och emotionella egenskaper. Musca-snurran är en fartfylld snurrande upplevelse, där barnen använder hela kroppen för att rotera. Detta stöder empati och samarbeta, samt en ökad förståelse för gravitation.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Musca-snurra

Fysisk

balans när barnen står, sitter och roterar. Att hålla sig fast stärker muskler.

Socioemotionell

samarbete för att få spinnern att snurra.

Vertikalt klätternät

Fysisk

att klättra utvecklar barns kors-koordination. Arm-, ben- och magmuskler stärks – viktiga egenskaper för hållning och för att kunna sitta stilla.

Socioemotionell

maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans och prata.

Skakiga rep

Fysisk

sinne för balans och rum, träning av hållning - viktigt för att kunna sitta still.

Socioemotionell

samarbete, turas om och vänskaplig tävling på plattorna.

Rep i kokosstil

Fysisk

balans och koordination när barnen går på det gungande repet. Bra sinne för balans hjälper andra färdigheter, t.ex. förmågan att sitta still. Att hoppa av starker bentäthet.

Socioemotionell

barn som gungar tillsammans på repet upplever sina egna och andras rörelser. Detta uppmuntrar till samarbete och hänsynstagande.

Propellerklättrare

Fysisk

stödjer smidighet, balans och koordination när man klättrar igenom. Det är viktiga motoriska färdigheter för att självsäkert kunna röra sin kropp. Arm-, ben- och bålmuskler tränas vid klättring genom propellrarna.

Socioemotionell

barnen samarbetar och tar hänsyn till varandra när de klättrar genom ramarna. Ramarna stödjer lekfull samvaro och möten för grupper av barn.

Orbital hangout steps

Fysisk

i sfärerna kan man gunga, balansera samt studsa i sittande och stående ställning. Det stödjer barns proprioception, vilket hjälper dem att navigera tryggt i sin omgivning. Bål- och armmusklerna stärks när man håller i sig och rör sig mellan sfärerna.

Socioemotionell

barn samarbetar, turas om och tar hänsyn till varandra när de balanserar mellan sfärerna. Det främjar ett lekfullt, socialt umgänge.

Zig-zag slider

Fysisk

muskelstyrka, balans och koordination när de klättrar upp och ner och håller i dig.

Spänd lina

Fysisk

kors-koordination och muskelstyrka. De stora maskorna möjliggör att klättra och krypa genom, förståelse för den egna kroppens position och rumsuppfattning tränas.

Socioemotionell

de stora maskorna skapar utrymme för fler barn att sitta tillsammans.

6+ År24 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

647 cm

Bredd

1023 cm

Höjd

348 cm

Specifikationer

Saimiri Trail har en enorm WOW-faktor, eftersom strukturen har en stor variation av transparenta aktiviteter där barnen kan klättra, krypa, snurra, rotera, gunga och balansera. Att leka här hjälper barnen utveckla rörlighet, balans och koordination, vilket är fundamentala motoriska färdigheter för en mängd viktiga egenskaper. Även självsäkerhet och förmåga att navigera kroppen runt i sin omgivning utvecklas. Saimiri Trail möjliggör klassiska lekar som “inte-nudda-marken”, vilket höjer barnens puls och uppmuntrar samarbete. Möjligheten att kommunicera genom lekenheten och att pausa på flera ställen stöder turordning och kommunikation – viktiga sociala och emotionella egenskaper. Musca-snurran är en fartfylld snurrande upplevelse, där barnen använder hela kroppen för att rotera. Detta stöder empati och samarbeta, samt en ökad förståelse för gravitation.

Denna produkt, Saimiri Trail (CRP251401), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General PES rope

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. Polyesteromslaget smälts induktivt på varje sträng för att uppnå utmärkt slitagebeständighet.

COR_S-clamps

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.

COR Loops steel

De färgade stålkomponenterna är varmförzinkade och har en pulverlackerad finish. Detta säkerställer korrosionsskydd i alla klimat och väderförhållanden. De andra stålytorna är varmförzinkade inuti och utanför med blyfri zink.

Corocord CRP Smart Clamps

Corocords smarta klämmor är noggrant utformade i varje detalj för att garantera överlägsen flexibilitet i högkvalitativt aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs runt stolparna med fyra stålbultar. Icke använda fästpunkter stängs med PA-lock.

GXY_Rocking tupe

Gungplattan är tillverkad av medeldensitetspolyeten med utmärkt slagstyrka och användbar inom ett stort temperaturspann. De längsgående spåren ger en halksäker yta för säker lek.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

CRP251401-0903

2850.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.28

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

47.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena