COR71007

Släntrutschbana, tunnel H=2,5m

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Släntrutschbana, tunnel H=2,5m

Färg METALLGRÅ

Exempelpris

159 110 SEK

Laddar Designer
Släntrutschbanan är extremt populär på lekplatsen och får barn att springa uppför kullen för att sedan rutscha ner i tunneln, om och om igen. Att rutscha är både roligt och tränar motoriska färdigheter som sinne för balans och rum – egenskaper som är viktiga för att självsäkert kunna röra sig runt i sin omgivning och undvika att t.ex. ramla. När barnen rutschar ner för den branta tunneln tränas social-emotionella färdigheter så som förmågan att turas om och samarbeta. Dessutom är känslan av att ha vågat rutscha oslagbar. Släntrutschbanan är extra lång längst ner för extra trygghet.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tunnelrutschbana

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

spännande att åka ner fort. Att turas om stimulerar empati.

Kognitiv

genom att åka ner fort tränar yngre barn sin förståelse för rum, fart och distans.

3+ År2 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

510 cm

Bredd

84 cm

Höjd

79 cm

Specifikationer

Släntrutschbanan är extremt populär på lekplatsen och får barn att springa uppför kullen för att sedan rutscha ner i tunneln, om och om igen. Att rutscha är både roligt och tränar motoriska färdigheter som sinne för balans och rum – egenskaper som är viktiga för att självsäkert kunna röra sig runt i sin omgivning och undvika att t.ex. ramla. När barnen rutschar ner för den branta tunneln tränas social-emotionella färdigheter så som förmågan att turas om och samarbeta. Dessutom är känslan av att ha vågat rutscha oslagbar. Släntrutschbanan är extra lång längst ner för extra trygghet.

Denna produkt, Släntrutschbana, tunnel H=2,5m (COR71007), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

COR_35 degree slide

Rutschbanan har 35 graders lutning vilket är optimalt för kul och säkerhet.

COR_Terrains and different slide lenth

Slänt rutschbanorna finns i storlekar från 1m-3m för att passa olika terräng förutsättningar.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

COR710071-0400

1552.8

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

4.2

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

50%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena