COR20330

Inkluderande Twister

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Inkluderande Twister

Färg RÖD

Exempelpris

129 560 SEK

Laddar Designer
Den Inkluderande Twisterns vertikala rep lockar barn till att leka och klättra till toppen. Designen och aktiviteterna på marknivå bjuder in alla användare, inklusive föräldrar, och uppmuntrar social lek mellan åldersgrupper. Twistern är speciellt en favorit bland äldre barn som älskar utmanande lek. Det är dessutom en perfekt mötesplats där barnen antingen kan stå eller sitta medan de pratar och snurrar. Genom att klättra till toppen, ner och runt, hoppa av, putta på och dra i twisterns nät utvecklas motoriska färdigheter, balans, muskelstyrka och bentäthet. Samarbetet och förhandlingen om vem som gör vad för att få twistern i rörelse tränar sociala och emotionella färdigheter som förmågan att turas om, tolerans och empati - ett lekfullt sätt att lära sig viktiga livsfärdigheter.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Klätternät

Fysisk

när barn klättrar och kryper i nätet tränas proprioception, kors-koordination och rumsuppfattning. Att klättra här stärker muskler, speciellt armmuskler för att klättra uppåt.

Socioemotionell

nätet möjliggör för fler barn att sitta tillsammans.

Stora maskor

Fysisk

att klättra eller krypa i de stora maskorna stöder proprioception, kors-koordination och rumsuppfattning. Att klättra här kräver muskelstyrka, att dra och putta på med armar för att komma upp.

Socioemotionell

fler barn kan sitta tillsammans, dela.

Rotation

Fysisk

när barnen puttar eller drar lekenheten i rörelse tränas muskelstyrka och kondition. Rotation utvecklar sinne för balans och rum.

Socioemotionell

att lyssna och samarbeta kring hur snabbt barnen ska snurra utvecklar empati och samarbetsförmåga.

Hål att greppa i golv

Fysisk

extra grepp för yngre barn som kryper upp. Stöd för barn med rörelsehinder.

Rymlig plattform

Fysisk

möjliggör fler kroppspositioner: sitta, ligga, stå. Bra för barn med funktionsvariationer.

Socioemotionell

många barn kan använda Tipi Karusellen samtidigt, vilket stöder samarbete och turordning.

5+ År12 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

171 cm

Bredd

171 cm

Höjd

225 cm

Specifikationer

Den Inkluderande Twisterns vertikala rep lockar barn till att leka och klättra till toppen. Designen och aktiviteterna på marknivå bjuder in alla användare, inklusive föräldrar, och uppmuntrar social lek mellan åldersgrupper. Twistern är speciellt en favorit bland äldre barn som älskar utmanande lek. Det är dessutom en perfekt mötesplats där barnen antingen kan stå eller sitta medan de pratar och snurrar. Genom att klättra till toppen, ner och runt, hoppa av, putta på och dra i twisterns nät utvecklas motoriska färdigheter, balans, muskelstyrka och bentäthet. Samarbetet och förhandlingen om vem som gör vad för att få twistern i rörelse tränar sociala och emotionella färdigheter som förmågan att turas om, tolerans och empati - ett lekfullt sätt att lära sig viktiga livsfärdigheter.

Denna produkt, Inkluderande Twister (COR20330), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

COR_rope 19mm+

Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.

COR_S-clamps

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

COR_spinner bearing

Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med livslångt smörjmedel och underhållsfri. Lagersystemet har en integrerad dragbroms enligt globala säkerhetsstandarder.

COR_deck

Alla avsatser avlastas av en unik stålkonstruktion med flera stöd och fixeringar. Avsatser i HPL med en tjocklek på 17.8mm har en mycket hög slitstyrka och har en unik antiglidyta från KOMPAN.

COR_posts

Stålstolparna är varmförzinkade på in- och utsida med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

COR203301-1101

681.1

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.72

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

40.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena