COR10494

Dragite dragonite

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Dragite dragonite

Färg RÖD

Exempelpris

362 300 SEK

Laddar Designer
Dragite Dragonite har starka färger och härliga detaljer. Strukturen har gradvisa klätterutmaningar, responsiva nät och flera membran som uppmuntrar barn till spännand lek, om och om igen. När barnen klättrar här tränas koncentration och muskler. Höjden tränar rumsuppfattning och klätterväggarna ger ytterligare alternativ för att ta sig upp. De möjliggör även lekar som kurragömma. Dragite Dragonite är en utvecklande klätterupplevelse.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Höjd

Socioemotionell

barn utvecklar mod och självkontroll när de befinner sig högt upp. Positiv påverkan på självförtroendet.

Tematiskt element

Kognitiv

skapar ett välkänt tema som uppmuntrar rollek. Rollek tränar språkkunskaper.

Nät

Fysisk

kors-koordination och muskelstyrka när barnen klättrar upp eller ner.

Socioemotionell

de stora maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans.

Klättervägg

Fysisk

kors-koordination och ben-, arm- och handstyrka. Att klättra genom hålet kräver god rumsuppfattning och innefattar risktagande.

Socioemotionell

lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.

Sammankopplade nät

Fysisk

de sammankopplade näten gör att klättraren kan känna de andra barnens rörelser, vilket är både roligt och gör att stor koncentration krävs i klättringen. Alla muskelgrupper och kors-koordination tränas.

Socioemotionell

klättrarnas rörelser påverkar de andra klättrarna, så hänsynstagande och turtagning uppmuntras.

Stora maskor

Fysisk

att klättra eller krypa i de stora maskorna stöder proprioception, kors-koordination och rumsuppfattning. Att klättra här kräver muskelstyrka, att dra och putta på med armar för att komma upp.

Socioemotionell

fler barn kan sitta tillsammans, dela.

Membran

Fysisk

när barnet står, går eller sitter på det studsiga membranet utvecklas sinne för balans. En snabbare väg upp, p.g.a. extra stöd från membranet.

Socioemotionell

möteplats för paus från replandskapet.

3+ År45 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

437 cm

Bredd

637 cm

Höjd

436 cm

Specifikationer

Dragite Dragonite har starka färger och härliga detaljer. Strukturen har gradvisa klätterutmaningar, responsiva nät och flera membran som uppmuntrar barn till spännand lek, om och om igen. När barnen klättrar här tränas koncentration och muskler. Höjden tränar rumsuppfattning och klätterväggarna ger ytterligare alternativ för att ta sig upp. De möjliggör även lekar som kurragömma. Dragite Dragonite är en utvecklande klätterupplevelse.

Denna produkt, Dragite dragonite (COR10494), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

COR_EcoCore

Panel på 19mm EcoCore™ HDPE. Detta mycket hållbara, miljövänliga material är inte bara återvinningsbart efter användning, panelen har även tillverkats av 100% återvunnet material.

COR_S-clamps

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

COR_swage

Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med rundade ändar och är så små som säkerheten tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla antalet metalldelar i nätet till ett absolut minimum, både i storlek och antal, för att ge bästa möjliga repklättringsupplevelse.

COR_membranes

Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyraskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.

COR_steel w powder coating

Metalldelarna är tillverkade av högkvalitativt stål, varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. På utsidan finns ytterligare ett lager pulverlack. Detta ger bra beständighet mot korrosion och ett färgglatt designuttryck.

COR_6 color schemes

COROCORD Frame Nets finns i 6 olika färgteman. Temana bygger på klara färger som tilltalar barn i alla åldrar. Kan ändras i konfiguratorn.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

COR104941-0401

2357.4

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.98

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

55.7%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena