COR10470

Tree Top Walk

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Tree Top Walk

Färg ROBINIA OBEH. TRÄ

Exempelpris

3 479 800 SEK

Laddar Designer
Den fantastiska Tree Top Walk är en skrämmande och magkittlande lekattraktion för både barn och föräldrar. Stigningar, gripande vandringar i höjderna, och inte minst den spännande rutschbanan ner lockar barn om och om igen. Utsikten från toppen tränar den rumsliga medvetenheten, och tack vare de transparenta näten är interaktion med kompisar eller föräldrar på marken möjlig. De spännande stigningarna, balansaktiviteter och glidbanor stimulerar barns korskoordineringsförmåga, balans och rumsliga medvetenhet samt ger enorma mängder kul. Dessa motoriska färdigheter är alla viktiga för framtida livsfärdigheter, som att navigera trafik säkert och bedöma avstånd. Att klättra i denna höjd är en bra övning för större muskelgrupper, och den upprepade stigningen och rutschen ner håller barnen aktiva. Den spektakulära Tree Top Walk erbjuder fantastisk utsikt över parken och lekplatsen och skapar spänning för hela familjen.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Koja

Fysisk

att vara högt upp utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans.

Socioemotionell

destination och mötesplats högt upp för sociala interaktioner, spänning och utsikter.

Lång tunnelrutschbana

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans.

Socioemotionell

höjden är extra spännande. Att turas om och visa hänsyn till varandra stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.

Luftbro

Fysisk

att vara högt upp på de studsiga repen utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans - fundamentalt för att navigera runt i omgivning.

Socioemotionell

utvecklar mod, självkontroll, när barnen passerar varandr främjas förmåga att visa hänsyn och turas om - viktiga livsfärdigheter.

Ombordstigningsnät

Fysisk

det lutande nätet stöder kroppens klättringsrörelse. Korsvis koordination och fysisk styrka tränas. Nätets asymmetri utmanar barnens klättring.

Ingång tunnelnät

Fysisk

barnen har en snabb och effektiv ingång upp i det horisontella nätet. Nätet kan klättrar från båda sidor på lägre höjd. Kors-koordination och sinne för balans tränas, samt arm- och benmuskler.

Socioemotionell

det tvåsidiga nätet på lägre höjd och rymligheten uppmuntrar social interaktion.

5+ År25 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

1365 cm

Bredd

1457 cm

Höjd

839 cm

Specifikationer

Den fantastiska Tree Top Walk är en skrämmande och magkittlande lekattraktion för både barn och föräldrar. Stigningar, gripande vandringar i höjderna, och inte minst den spännande rutschbanan ner lockar barn om och om igen. Utsikten från toppen tränar den rumsliga medvetenheten, och tack vare de transparenta näten är interaktion med kompisar eller föräldrar på marken möjlig. De spännande stigningarna, balansaktiviteter och glidbanor stimulerar barns korskoordineringsförmåga, balans och rumsliga medvetenhet samt ger enorma mängder kul. Dessa motoriska färdigheter är alla viktiga för framtida livsfärdigheter, som att navigera trafik säkert och bedöma avstånd. Att klättra i denna höjd är en bra övning för större muskelgrupper, och den upprepade stigningen och rutschen ner håller barnen aktiva. Den spektakulära Tree Top Walk erbjuder fantastisk utsikt över parken och lekplatsen och skapar spänning för hela familjen.

Denna produkt, Tree Top Walk (COR10470), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

COR_rope 19mm+

Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.

COR_S-clamps

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

COR_membranes

Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyraskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.

COR_st steel slide

Rostfria komponenter är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med globala lekplatsstandarder. Stålet är glasblästrat efter tillverkning för att säkerställa en jämn glidyta.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

COR104701-1204

14275.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.36

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

39.9%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena