COR10430

Treasure Island

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Treasure Island

Färg GUL

Exempelpris

1 149 230 SEK

Laddar Designer
Upptäck annalkande faror, skepp eller nya kuster från utkiksposten. Om saker och ting blir alltfor riskabla kan man gömma sig i den mysiga hyddan och vänta tills stormen har dragit over!
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Högsta stegpinnen

Fysisk

rumsuppfattning främjas, att hålla i sig stärker armmuskler.

Socioemotionell

barn utvecklar viktiga livsfärdigheter som mod, självförtroende och förmåga att turas om.

Stora maskor

Fysisk

att klättra eller krypa i de stora maskorna stöder proprioception, kors-koordination och rumsuppfattning. Att klättra här kräver muskelstyrka, att dra och putta på med armar för att komma upp.

Socioemotionell

fler barn kan sitta tillsammans, dela.

Fast stegpinne i mitten

Fysisk

studsandet utvecklar balanssinnet – viktigt för andra färdigheter så som att sitta still. Musklerna i överkroppen tränas när barnen hänger från armarna. Att hoppa ner utvecklar bentätheten.

Socioemotionell

många barn kan stå eller sitta på stegpinnen tillsammans, samarbeta och känna rörelsen från de andra barnen. Utvecklar förmåga att samarbeta och visa hänsyn.

Studsiga nätmaskor

Fysisk

att studsa, klättra och sitta i nätet tränar smidighet, balans och koordination samt rumsuppfattning. Barn använder muskelstyrka i armar, ben och mage. Att hoppa ner stärker bentäthet.

Socioemotionell

det studsiga, gungande nätet uppmuntrar empati och samarbete.

Kognitiv

fysiskt minne, logiskt tänkande, koncentration.

Lång tunnelrutschbana

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans.

Socioemotionell

höjden är extra spännande. Att turas om och visa hänsyn till varandra stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.

Kråkbo

Fysisk

att vara högt upp utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans.

Socioemotionell

destination och mötesplats högt upp för sociala interaktioner, spänning och utsikter.

Sputnik

Fysisk

att stå i det studsiga utrymmet tränar sinne för balans & rum, timing och rytm intensivt.

Socioemotionell

skyddad mötesplats för social interaktion och paus. Utrymme för många barn att sitta tillsammans och prata.

Transparens

Socioemotionell

transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.

Stabila, lägre repsteg

Fysisk

det stabila studsandet från den lägre stegpinnen stöder balans och koordination. Att hoppa ner stärker bentäthet, och att hänga från armarna tränar rygg och muskler i överkroppen, viktigt för god hållning - fundamental p.g.a barns alltmer stillasittande livsstil.

Socioemotionell

bra mötesplats där barnen kan umgås.

5+ År41 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

1351 cm

Bredd

887 cm

Höjd

730 cm

Specifikationer

Upptäck annalkande faror, skepp eller nya kuster från utkiksposten. Om saker och ting blir alltfor riskabla kan man gömma sig i den mysiga hyddan och vänta tills stormen har dragit over!

Denna produkt, Treasure Island (COR10430), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

COR_rope 19mm+

Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.

COR_S-clamps

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

COR_membranes

Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyraskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.

COR_st steel slide

Rostfria komponenter är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med globala lekplatsstandarder. Stålet är glasblästrat efter tillverkning för att säkerställa en jämn glidyta.

COR_steel structure

Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

COR104301-1005

8085.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.28

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

46.1%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena