COR10420

Spacenet fyra master + Studs & Rutsch

Den här fantastiska lekstrukturen har något för alla och uppmuntrar till aktiv, fysisk och social lek i flera timmar. När barnen balanserar, studsar, gungar och klättrar i den noga designade nätstrukturen främjas utvecklingen av smidighet, balans och koordination samt rumsuppfattning. Dessa motoriska färdigheter är fundamentala för t.ex. förmågan att navigera i sin omgivning på ett säkert sätt. Näten är noga designade efter åldersgruppens storlek, vilket maximerar lekvärdet. De integrerade studsmembranen erbjuder en rolig variation i klättringen. Spacenet fyra master + Studs & Rutsch är ett socialt utrymme, som lockar barn och vuxna till hälsosam lek.