BLX4104

BLOQX 4

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

BLOQX 4

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

177 310 SEK

Laddar Designer
De ikoniska och geometrisk formade blocken uppmuntrar barn och tonåringar till att klättra och mötas. BLOQX™ har professionella klättergrepp och en skulptural design som ger barnen utrymme att sitta och umgås. Möjligheterna att klättra, krypa och balansera i sin egen takt för att navigera runt strukturen gör BLOQX™ till ett säkert alternativ för alla barn oavsett klätternivå. De varierade greppen och panelernas position utvecklar muskelstyrka och motoriska färdigheter som kors-koordination, proprioception och rumsuppfattning – viktiga egenskaper för t.ex. koncentrationsförmåga. När barnen klättrar tillsammans på BLOQX™ tränas social-emotionella egenskaper som förmågan att visa hänsyn till varandra.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Klättergrepp, galler

Kognitiv

logiskt tänkande när barnen räknar ut rutter och memorerar placeringen av grepp som de sedan inte kan se när de klättrar.

Lutande paneler

Fysisk

att sitta och pausa övar sinne för balans, proprioception. Att hoppa av stärker bentäthet – en egenskap som framför allt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

mötesplatser där barn kan hjälpa varandra. Turas om och hjälpas åt är vanliga aktiviteter på BLOQX™.

Klättergrepp

Fysisk

fingerfärdighet och kors-koordination, sinne för balans – viktiga egenskaper för att kunna navigera kroppen. Putta på, dra och använda, fingrar, armar, ben och mage, stärker muskler.

Mötesplats

Fysisk

sinne för balans när barnen sitter och pausar på en lutande yta.

Socioemotionell

umgås, turas om , visa hänsyn till varandra.

Flera klätterblock

Fysisk

utvecklar sinne för balans, proprioception och rumsuppfattning. Att klättra längre tränar arm-, ben och magmuskler. Att hoppa ner stärker bentäthet.

Socioemotionell

samarbete, visa hänsyn, turas om, ta risker, självförtroende och självkontroll, hjälpa andra.

Kognitiv

logiskt tänkande när barnen funderar ut längre rutter.

8+ År22 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

455 cm

Bredd

300 cm

Höjd

300 cm

Specifikationer

De ikoniska och geometrisk formade blocken uppmuntrar barn och tonåringar till att klättra och mötas. BLOQX™ har professionella klättergrepp och en skulptural design som ger barnen utrymme att sitta och umgås. Möjligheterna att klättra, krypa och balansera i sin egen takt för att navigera runt strukturen gör BLOQX™ till ett säkert alternativ för alla barn oavsett klätternivå. De varierade greppen och panelernas position utvecklar muskelstyrka och motoriska färdigheter som kors-koordination, proprioception och rumsuppfattning – viktiga egenskaper för t.ex. koncentrationsförmåga. När barnen klättrar tillsammans på BLOQX™ tränas social-emotionella egenskaper som förmågan att visa hänsyn till varandra.

Denna produkt, BLOQX 4 (BLX4104), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

BLX_PP Panels

Högtrycksgjutna PP-klätterpaneler med utmärkt slaghållfasthet och som kan användas inom ett stort temperaturspann. Panelerna är tillverkade av 75% återvunnet material i ljusa färger. Den blågröna färgen är tillverkad av 75% havsavfall. Den yttre ytan har ett integrerat mönster och en ytstruktur som är smutsavvisande.

BLX_Brackets

Gjutna hörnfästen av hög kvalitet i blyfri aluminium. Hörnfästena har fint rundade kanter och försänkta skruvar i rostfritt stål. För soliga miljöer kan hörnfästet förses med pulverlack som tillval vilket minskar värmeabsorptionen.

BLX_Grips

Klättergreppen är specialdesignade av KOMPAN och baserade på professionellt utformade klättergrepp för optimalt lekvärde. Grundmaterialet är polyester. Det finns två färger på klättergreppen (grön & svart) och tre grepp på varje panel. De är rotationssäkrade genom ett stålstift.

BLX_Footing

Bloxen vilar på ett unikt utformat fundamentssystem som säkerställer korrekt placering av delarna.

BLX_Non-Skid

För att säkerställa maximal säkerhet under alla väderförhållande är en säkerhetsplatta med antilglidyta placerad där du klättrar ner från den förhöjda kuben. Dessutom är ett antal av de övre hörnfästena täckta med mjukt polyuteran.

Bloxq greenline

Greenline Bloqx produkter är tillverkade av gjutna PP-paneler som består av 75% återvunnet marint avfall och 25% råmaterial. Panelerna är utformade med ett unikt mönster som ger en halkfri ytstruktur. GreenLine säkerställer lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

BLX410403-3717

850.51

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.86

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

62.32%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena