BASIC550

Sandlåda

Testa vår AR-app

Sandlåda

Färg DARK GREY

Sandlådan lockar och bjuder in barn till att leka i lång tid. Tack vare de fyra röda sätena eller borden kan man leka på olika sätt: barnen har ett ställe att placera sandverktyg och sandkreationer på. Vårdnadshavare kan använda plattformarna som sittplatser som ger dem möjligheten att vara delaktig i leken. Detta underlättar längre vistelser. De fyra sätena kan dessutom fungera som ställen där barnen fantasifullt kan skapa sitt hem, sin butik eller sin verkstad. Sand uppmuntrar till fördjupning i leken. Sandens föränderliga form när den är torr eller blöt fascinerar barn. Det tränar dessutom deras taktila sinne och förståelse för materiell karaktär och naturfenomen. Det här är viktiga livsfärdigheter som hjälper barnet att förstå omvärlden. Kort sagt, främjar och utvecklar sandlek motoriska färdigheter och kognition.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore Seats

Sitsar av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material, som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material.

BASIC_HPL Side panels

Sidopaneler är tillverkade av HPL med en tjocklek 17,8 mm. KOMPAN HPL har hög slitstyrka för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

6m+ År6 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

276 cm

Bredd

154 cm

Höjd

31 cm

Specifikationer

Sandlådan lockar och bjuder in barn till att leka i lång tid. Tack vare de fyra röda sätena eller borden kan man leka på olika sätt: barnen har ett ställe att placera sandverktyg och sandkreationer på. Vårdnadshavare kan använda plattformarna som sittplatser som ger dem möjligheten att vara delaktig i leken. Detta underlättar längre vistelser. De fyra sätena kan dessutom fungera som ställen där barnen fantasifullt kan skapa sitt hem, sin butik eller sin verkstad. Sand uppmuntrar till fördjupning i leken. Sandens föränderliga form när den är torr eller blöt fascinerar barn. Det tränar dessutom deras taktila sinne och förståelse för materiell karaktär och naturfenomen. Det här är viktiga livsfärdigheter som hjälper barnet att förstå omvärlden. Kort sagt, främjar och utvecklar sandlek motoriska färdigheter och kognition.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

BASIC550-3213P

176.8

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.02

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

22.1%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena