BASIC351

Slide PE, GreenLine

Testa vår AR-app

Slide PE, GreenLine

Färg DARK TEAL

Att rutscha är alltid en favoritaktivitet på lekplatsen. Den här stabila rutschbanan uppmuntrar barn till aktiv och spännande lek och inspirerar de att vara modiga och entusiastiska. När barn sitter upp och rutschar ner tränas bålmuskler – viktigt för att undvika rygg- och nacksmärtor som är ett växande problem hos barn idag på grund av en allt mer stillasittande livsstil. Att rutscha tränar också fundamentala motoriska färdigheter, som sinne för balans och rum – viktiga egenskaper för att självsäkert kunna navigera runt i sin omgivning. De är också fundamentala för alla andra motoriska färdigheter.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

BASIC_PE slide

Rutschbanan är gjord av gjuten PE. PE har utmärkt slagstyrka och kan användas inom ett stort temperaturspann.

BASIC_PUR Step

Steg är gjorda av PUR. Den behåller sina egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. Materialet är UV-stabiliserat.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

2+ År2 Användare

Specifikationer

Att rutscha är alltid en favoritaktivitet på lekplatsen. Den här stabila rutschbanan uppmuntrar barn till aktiv och spännande lek och inspirerar de att vara modiga och entusiastiska. När barn sitter upp och rutschar ner tränas bålmuskler – viktigt för att undvika rygg- och nacksmärtor som är ett växande problem hos barn idag på grund av en allt mer stillasittande livsstil. Att rutscha tränar också fundamentala motoriska färdigheter, som sinne för balans och rum – viktiga egenskaper för att självsäkert kunna navigera runt i sin omgivning. De är också fundamentala för alla andra motoriska färdigheter.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

BASIC351-3418P

156.6

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.49

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

63.3%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

BASIC351-3018P

139.1

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.42

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

64.2%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena