Nyheter

Sensory Dome

En värld av förundran & spännande klättring

Röra, känna, se. Sensory Dome är en fantastik sensorisk lekvärld som kombinerar spännande klättring med en mängd sensoriska lekupplevelser. Den är utformad för att låta alla barn leka tillsammans, oavsett förmåga eller nivå.

Spännande klättring & lugna möten

De enorma näten sträcker sig vertikalt och horisontellt för att möjliggöra spännande klättring och lugna mötesplatser. Den ålderanpassade träningen av muskler och motoriska färdigheter barnen får när de kryper, klättrar och navigerar genom Sensory Domes nät utvecklar viktiga egenskaper som styrka, stabilitet och självsäkerhet.

På toppen av Sensory Dome finns en möteplats med konstgräs som är studsig, rolig att röra och bra att pausa vid. På marknivå svänger näten när barnen klättrar ovanför, vilket skapar rolig rörelse och en känsla av gemenskap bland barnen. Sensory Domes transparenta design stöder intensivt samarbete, hänsyn till andra och kommunikation över hela strukturen. Aktiviteterna på marknivå är tillgängliga för barn av alla förmågor.

Komponenter

Högkvalitativa rep

Sensory Dome är skapad med Hercules-rep av högsta kvalitet. En speciell stålförstärkt typ av rep som är mycket hållbar och omöjlig att slita sönder.

Varmförzinkad stålram

Stålramen består av en varmförzinkad insida och utsida med blyfri zink i enlighet med globala säkerhetsstandarder för lekplatsutrustning.

Corocord aluminiumklämmor

Corocord aluminiumklämmor används som kopplingar mellan stålstolpar och linor. Två aluminiumgjutningar skruvas ihop. Klämmornas höjd är anpassningsbar.

Produkt

Sensory Dome

Sensorisk och fysisk lekutforskning

Känsel

På toppen av Sensory Dome finns en möteplats med konstgräs som är studsig, rolig att röra och bra att pausa vid.

Rörelse

En svajande blå Loop hänger i näten och svarar på rörelserna hos vännerna som klättrar i näten ovanför. Det är också en plats för social interaktion.

Optisk illusion

De optiska panelerna skapar förundran med moiré-liknande visuella effekter, vilket uppmuntrar logiskt tänkande.

Känsla för beröring & tryck

Nät med rullar bidrar till den sensoriska lekupplevelsen när barnen ligger eller rullar på rygg eller mage.

Logiskt tänkande

Tack vare de olika färgade sidorna kan barnen skapa egna mönster och signaler med hjälp av de vertikalt upphängda rullarna, vilket uppmuntrar kreativitet.

Utformad för inkludering

Sensory Dome är noggrant utformad för att främja lek för alla förmågor. Nätstrukturens insida är utformad för att barn i rullstol eller barn som behöver stöd från en vårdare ska kunna passera, med vägar och extra stora zoner för att kunna vända en rullstol.

På marknivå svajar näten när barnen klättrar ovanför, vilket skapar rolig rörelse och en känsla av gemenskap bland barnen. Sensory Domes transparenta design stöder intensivt samarbete, hänsyn till andra och kommunikation över hela strukturen. Aktiviteterna på marknivå är tillgängliga för barn av alla förmågor.

Forskning

Sensorisk lek: vad, hur och varför?

Lär dig mer om fördelarna med sensorisk lek i forskning från KOMPAN Play Institute.

Sensory Dome har ett stort antal nya lekaktiviteter som fascinerar, håller kvar och utvecklar barn av alla förmågor i lek. Detta gör Sensory Dome till ett unikt intensivt lekområde där man kan förundras, känna, röra sig och få vänner.

Jeanette Fich Jespersen, Chef KOMPAN Play Institute

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg