Sök Let's Pep-stödet!

Nu sätter vi Sverige i rörelse

Förverkliga dina drömmars lekplats eller utegym

Vi rör på oss alldeles för lite i Sverige och stillasittandet bara ökar år efter år. Tillsammans med Generation Pep vill vi vända denna trend. Vår vision är att alla barn, unga och vuxna ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv, oavsett inkomst och andra förutsättningar.

Därför etablerade vi Let’s Pep-stödet: ett initiativ för att sätta Sverige i rörelse. Genom Let’s Pep-stödet ger vi finansiell stöttning åt byggandet av nya aktivitetsområden utomhus. Delar du vår vision och är beslutsfattare i en förening, skola, förskola, camping eller annan organisation? Dröm då stort och sök stödets medel för ditt projekt!

Läs mer och ansök

Varför behövs fler aktivitetsytor utomhus?

a young boy laying on a couch with a tablet.

Barn i Sverige rör på sig för lite

Endast 2 av 10 barn och unga i Sverige når rekommendationen för fysisk aktivitet. Det visar Pep-rapporten 2023 från Generation Pep.

a rusty slide in the middle of a grassy field.

Antalet lekplatser har halverats

Antalet kommunalt förvaltade lekplatser i Sverige har halverats de senaste 25 åren, och den trenden fortsätter. Det är främst små lekplatser i barnens närområde som avvecklas.

a man and woman sitting on a couch watching tv.

Unga och vuxna rör på sig för lite

Hela 31,9 % i åldern 16-84 når inte upp till ett rekommenderat minimum på 150 minuters pulshöjande aktivitet per vecka i Sverige. Idag har 51 % antingen övervikt eller fetma.

Barn i utsatta områden idrottar inte

Mindre än var fjärde barn idrottar i bostadsområden där invånarna har svag ekonomi. I mer välbärgade bostadsområden idrottar däremot mer än hälften av barnen.

Vilka är Generation Pep?

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Läs mer på Generation Peps hemsida

Let's Pep-stödet

Se om du kan få stöd för ditt utomhusområde

Barn i skolåldern leker på lektorn med lågt koldioxidavtryck

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg