nyheter

Inkluderande och tillgängliga utegym

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Inkluderande och tillgängliga utegym

För att ett utomhusgym ska locka användare måste det vara användbart och välkomnande för alla. Detta uppnås genom att minska hindren och erbjuda en mängd olika träningsmöjligheter för så många olika typer av användare som möjligt - med eller utan funktionshinder. KOMPANs inkluderande träningsutrustning är utformad för att passa användare med alla förmågor. Träningsutrustningen utomhus kan nås från en rullstol eller till och med användas direkt från en rullstol. De ljusa färgerna skapar kontraster för användare med synnedsättning och vägleder dem i sina rörelser för ett säkert och effektivt träningspass.

Komponenter

Träna tillsammans

Varje gång vi gör en undersökning bland personer med funktionshinder svarar de alltid samma sak - de föredrar att träna i samma miljö som andra och inte i ett separat område. I det avseendet kan utomhusträning vara en stor jämlikhetsskapande faktor på grund av det öppna utrymmet och den stora mängden olika träningsalternativ.

Ta sig ur stolen

Vissa rullstolsanvändare uppskattar att få möjlighet att göra övningar utanför rullstolen. KOMPAN-styrketräningsmaskinerna är utmärkta för detta tack vare den breda och öppna sätesdesignen som gör det lätt att förflytta sig till maskinerna från rullstolen.

Handtag som fungerar för alla

Handtagen på KOMPANs träningsutrustning är utformade för att vara lätta att använda för personer med svag grepp- eller fingerstyrka. Handtagens slutna utformning gör det möjligt att använda dem utan att förlita sig på fingerstyrka och gör det även möjligt att använda stödverktyg som krokar och remmar.

Utformad för användaren - tillsammans med användarna

När vi utformar våra inkluderande träningsredskap för utomhusbruk ser våra träningsexperter på KOMPAN Fitness Institute till att involvera användaren i varje steg av designprocessen. Vi genomför workshops och låter användarna testa våra idéer, prototyper och slutprodukter. Oavsett vilken feedback vi får ser vi till att använda den aktivt i vår produktutveckling.

Hör från användarna
inclusive-and-accessible-outdoor-gyms meet-kristian ID 29875643
inclusive-and-accessible-outdoor-gyms meet-kaare ID 29875643
inclusive-and-accessible-outdoor-gyms meet-mikkel ID 29875643

Hur man utformar en inkluderande utegym

Detta utegym har skapats enligt principerna för universell utformning. Träningsytan fungerar lika bra för funktionshindrade, äldre, otränade som vältränade personer. All utrustning kan inte användas av alla, men alla kan hitta redskap som är användbara för dem.

 • Styrketräningsmaskiner som kan användas direkt från en rullstol

 • Styrketräningsmaskiner med enkel förflyttning från en rullstol

 • Funktionell träning direkt från en rullstol eller från marken

 • Träningsartiklar med stöd

 • Olika typer av konditionsträning

 • Lätt åtkomst, instruktioner och viloplatser

 • Användning av ljusa färger och färgkodade zoner

 • En genomtänkt balans mellan öppenhet och trygghetskänsla

Inkluderande cirkelträning

Den här lösningen är en cirkel med 10 stationer. Fitnessutrustningen på de gula cirklarna kan användas direkt från en rullstol. De övriga redskapen är lätta att ta sig in i från en rullstol och är mycket lätta att använda för personer med nedsatt balans eller sensoriska funktionsnedsättningar.

 • Alla produkter är lättillgängliga för personer med många olika typer av funktionsnedsättningar.

 • Varannan station kan användas direkt från en rullstol. Framhävda med en separat färg.

 • Vissa objekt har dubbla funktioner och ger motion för både rörelsehindrade och icke rörelsehindrade användare.

 • Stadscykeln med låg instegshöjd är en av de lättaste artiklarna att använda för de flesta människor.

 • Armcykeln fungerar utmärkt från en rullstol, från sätet eller från en stående position.

 • Timern i kombination med ytmönster möjliggör många intervallträningsscenarier - även för rullstolsanvändare.

white paper

Forskningen bakom KOMPANs inkluderande träning

Att skapa verkligt inkluderande träningsytor utomhus handlar om att undanröja hinder och ge lika möjligheter för människor med olika förmågor.

Inkludering inom utomhusfitness handlar om att skapa träningsytor som är användbara och välkomnande för alla. Detta uppnås genom att minska hindren och inkludera en mängd olika träningsmöjligheter så att det finns ett relevant användningsscenario för så många användare som möjligt - med eller utan funktionshinder.

Morten Zacho, chef för KOMPAN Fitness Institute

produkt

Armcykel

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg

Hur forskning stödjer vår utveckling av träningsutrustning

KOMPAN fitness institute top slider bild