COR10484

Circite flowite

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Circite flowite

Färg GUL

Exempelpris

391 310 SEK

Laddar Designer
Circite flowite är en nätstruktur med härligt naturtema, ljudelement och spännande klättring. Här kan barn leka och upptäcka, om och om igen. Att klättra och studsa stimulerar kors-koordination, proprioception och sinne för balans. På grunnivå finns studsande aktiviteter och mötesplatser som möjliggör för alla barn att delta. Circite Flowite har en öppen design, vilket uppmuntrar kommunikation genom hela strukturen. Membranet i mitten av strukturen är en destination i klättringen och skapar en central mötesplats där barnen kan umgås och pausa tillsammans. Att klättra i Circite Flowites höjder utvecklar rumsuppfattning som är en fundamental egenskap för att kunna navigera säkert runt i t.ex. trafik.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Höjd

Socioemotionell

barn utvecklar mod och självkontroll när de befinner sig högt upp. Positiv påverkan på självförtroendet.

Stora maskor

Fysisk

att klättra eller krypa i de stora maskorna stöder proprioception, kors-koordination och rumsuppfattning. Att klättra här kräver muskelstyrka, att dra och putta på med armar för att komma upp.

Socioemotionell

fler barn kan sitta tillsammans, dela.

Sammankopplade nät

Fysisk

de sammankopplade näten gör att klättraren kan känna de andra barnens rörelser, vilket är både roligt och gör att stor koncentration krävs i klättringen. Alla muskelgrupper och kors-koordination tränas.

Socioemotionell

klättrarnas rörelser påverkar de andra klättrarna, så hänsynstagande och turtagning uppmuntras.

Öppen triangelplatta

Fysisk

arm-, ben- och magmuskler utvecklas när barnen klättrar. Proprioception och rumsuppfattning stöds – viktiga motoriska färdigheter för att navigera säkert runt i sin omgivning.

Socioemotionell

gungande, studsiga säten för att umgås och turas om.

Vriden klättervägg

Fysisk

barn utvecklar kors-koordination, proprioception, ben-, arm- och handstyrka. Att klättra på den böjda ytan är en extra utmaning för musklerna.

Ljudskakande boll

Socioemotionell

turas om att skramla bollen.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan genom att upptäcka ljudelementet.

Kreativ

skapa ljudmönster.

Hängmatta

Fysisk

koordination och balans vid gungning.

Socioemotionell

göra fart åt vänner och turas om, möten skapas.

Kognitiv

ökad förståelse för orsak och verkan hos småbarn.

Transparens

Socioemotionell

transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.

Tematiskt element

Kognitiv

skapar ett välkänt tema som uppmuntrar rollek. Rollek tränar språkkunskaper.

3+ År35 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

644 cm

Bredd

484 cm

Höjd

325 cm

Specifikationer

Circite flowite är en nätstruktur med härligt naturtema, ljudelement och spännande klättring. Här kan barn leka och upptäcka, om och om igen. Att klättra och studsa stimulerar kors-koordination, proprioception och sinne för balans. På grunnivå finns studsande aktiviteter och mötesplatser som möjliggör för alla barn att delta. Circite Flowite har en öppen design, vilket uppmuntrar kommunikation genom hela strukturen. Membranet i mitten av strukturen är en destination i klättringen och skapar en central mötesplats där barnen kan umgås och pausa tillsammans. Att klättra i Circite Flowites höjder utvecklar rumsuppfattning som är en fundamental egenskap för att kunna navigera säkert runt i t.ex. trafik.

Denna produkt, Circite flowite (COR10484), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_EcoCore Climbing panel

Klätterpanel av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också tillverkat av +95% återvunnet material från t.ex. matförpackningsavfall i både kärnan och det färgglada ytterskiktet.

COR_S-clamps

Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

COR_swage

Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med rundade ändar och är så små som säkerheten tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla antalet metalldelar i nätet till ett absolut minimum, både i storlek och antal, för att ge bästa möjliga repklättringsupplevelse.

COR_membranes

Corocords membran består av friktionssäkert gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyraskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.

COR_steel w powder coating

Metalldelarna är tillverkade av högkvalitativt stål, varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. På utsidan finns ytterligare ett lager pulverlack. Detta ger bra beständighet mot korrosion och ett färgglatt designuttryck.

COR_6 color schemes

COROCORD Frame Nets finns i 6 olika färgteman. Temana bygger på klara färger som tilltalar barn i alla åldrar. Kan ändras i konfiguratorn.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

COR104841-0405

2508.1

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.87

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

35.27%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena