COR10484

Circite flowite

Circite flowite är en nätstruktur med härligt naturtema, ljudelement och spännande klättring. Här kan barn leka och upptäcka, om och om igen. Att klättra och studsa stimulerar kors-koordination, proprioception och sinne för balans. På grunnivå finns studsande aktiviteter och mötesplatser som möjliggör för alla barn att delta. Circite Flowite har en öppen design, vilket uppmuntrar kommunikation genom hela strukturen. Membranet i mitten av strukturen är en destination i klättringen och skapar en central mötesplats där barnen kan umgås och pausa tillsammans. Att klättra i Circite Flowites höjder utvecklar rumsuppfattning som är en fundamental egenskap för att kunna navigera säkert runt i t.ex. trafik.