BASIC752

Lekhus, GreenLine

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lekhus, GreenLine

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

29 980 SEK

Laddar Designer
Lekhuset är perfekt storlek för barn. De öppna ingångarna och väggarna utökar lekutrymmet och ger plats för många barn samtidigt. Bordet och bänkarna är bra ställen för att pausa och umgås. Det höga bordet och öppningarna på både insida och utsida inspirerar rollek, t.ex. affär och hem. Rollek stimulerar barnens språkkunskaper och tänkande – fundamentala egenskaper för utvecklingen av kognition. Lek med teman som barnen känner igen gör det dessutom lättare att efterlikna situationer och fördjupa lekens sociala interaktioner. Detta övar barnets förståelse för världen runt omkring.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Fönster och hål i bänk

Socioemotionell

samarbete och delad upplevelse på båda sidor.

Kognitiv

stödjer rollek och fantasi, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Sittplatser med bord och bänkar

Socioemotionell

samlas, dela och prata tränar sociala färdigheter.

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Hög bänk

Fysisk

att krypa under och över tränar rumsuppfattning.

Socioemotionell

samlas, dela och prata tränar sociala färdigheter.

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Transparens

Socioemotionell

transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.

6m+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

152 cm

Bredd

142 cm

Höjd

147 cm

Specifikationer

Lekhuset är perfekt storlek för barn. De öppna ingångarna och väggarna utökar lekutrymmet och ger plats för många barn samtidigt. Bordet och bänkarna är bra ställen för att pausa och umgås. Det höga bordet och öppningarna på både insida och utsida inspirerar rollek, t.ex. affär och hem. Rollek stimulerar barnens språkkunskaper och tänkande – fundamentala egenskaper för utvecklingen av kognition. Lek med teman som barnen känner igen gör det dessutom lättare att efterlikna situationer och fördjupa lekens sociala interaktioner. Detta övar barnets förståelse för världen runt omkring.

Denna produkt, Lekhus, GreenLine (BASIC752), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

M_Plywood floor

Golvet är tillverkat av 21,5 mm tjock plywood tillverkad av al och fura. Båda sidor är täckta av 2 lager fenolicfilm med ett antiglidmönster. Alla kanter är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.

M_Plywood roof

Taket är tillverkat av 16mm tjock plywood tillverkad av al- al och fura. Båda sidor är täckta av 2 lager fenolicfilm med ett antiglidmönster. Alla kanter är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCoreTM-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

BASIC752-3418P

120.81

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.87

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

56.12%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena