Nyheter

Klätterställningar med lågt koldioxidavtryck

Barn klättrar på klätterställning med lågt koldioxidutsläpp på lekplats

Nyheter

Klätterställningar gjorda till 76 % av återvunnet avfall

De nya klätterställningarna är inte bara mer hållbara, utan kan även lära barn om miljöproblem och hur viktigt det är att återvinna. Klätterställningarna är tillverkade av uttjänta textilier och post-consumer-återvunnet avfall, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 40 % CO₂e/kg jämfört med standardversionerna.

Flickor balanserar på Svajbanan på en miljövänlig lekplats

Produktkategori

Balansera & Klättra

Se alla produkter

Lågt koldioxidavtryck - hur?

Svajbanan balans lekutrustning med stolpar av textilavfall

Stolpar av textilavfall

Stolparna på klätterställningarna är tillverkade av textilavfall. En ny banbrytande innovation för miljömedvetna lekplatser - vi kallar det TexMade™. TexMade™-stolparna har ett 60 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella stålstolpar.

Klätterställning på lekplats med paneler av post-consumer-återvunnet marint avfall

Paneler av marint avfall

De havsgröna panelerna på klätterställningarna är tillverkade av 100 % post-consumer-återvunnet marint avfall och har ett lägre koldioxidavtryck än traditionella paneler.

Hur vi tillverkar våra lekplatsstolpar av textilier

... ny forskning har visat att klättring stöder arbetsminnet för äldre barn och även vuxna [...] I ett barns universum innebär det förmågan att komma ihåg vad läraren just sa till dig.

Från white paper "Bli smart av att klättra" av Jeanette Fich Jespersen & Suzanne Flannery Quinn - KOMPAN Play Institute

Så enkelt, men ändå så viktigt

Varför lägga till lekutrustning med balans- och klätteraktiviteter?

När barn klättrar tränar de viktiga livskunskaper samtidigt som de har roligt. De förbättrar sin läsförmåga och sitt minne.

Varför är det så? Klättring och balansering har stor inverkan på motoriska färdigheter som balans, korskoordination och kognitiv utveckling. Allt detta får de bara genom att ha roligt.

barn klättrar på en klätterställning på en skolgård

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg

Vill du se andra lekplatsnyheter?

barn leker på spinner disc karusell på lekplats

Spinner Disc

Play

News

Monkey Trails

Flickor har roligt på scooterkarusellen på en KOMPAN lekplats

Scooterkarusell

barn i skolåldern leker på MOMENTS™-lekställning i Skara

Lektorn med lågt CO2-avtryck för skolbarn

Mini-dinogunga

Turbokarusell