Motivating Playgrounds

Motiverande lekplatser

en flicka balanserar på ett klätternät

Motiverande lekplatser för 9-12-åringar

Enligt Världshälsoorganisationen är lek den främsta fysiska aktiviteten bland barn, inklusive barn i mellanstadieåldern. Men motiveras 9-12-åringar av samma lekaktiviteter som småbarn? Denna doktorsavhandling presenterar vetenskapen bakom var äldre barn är mest aktiva på lekplatser, vad de leker och varför de använder lekplatser på det sätt de gör.

Tweens på lekplatser

Sammanfattning av doktorsavhandlingen

en kvinna sitter vid ett bord med ett lekflygplan